RUH İLETİŞİMİ-KRYON


KRYON MESAJI “Ruh İletişimi – Bölüm I “ Lee Carroll kanalıyla
Bu canlı kanallık San Antonio, Texas’ta verildi-22 Şubat 2014
Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Partnerim kenara çekiliyor. Tam şu anda gördüğünüz ve işittiğiniz şeye kanallık adı verilir ve birçokları için bu gizemlidir. Bizim için güzeldir ve bir çoğunuzun Tanrı adını verdiğiniz yaradılışın çok boyutlu kaynağının, insanlık dediğiniz şey ile iletişim kurma şansına sahip olduğu bir yöntemdir. Bu işleme ruh iletişimi diyoruz. Bu İnsan iletişiminden farklı bir işlemdir sevgililer, bu işlemin açıklamasını kapsayacak olan bir seri kanallığa başlamak istiyoruz.

Şunu bir çok kez söyledik: Bu odada bulunanları tanıyoruz ve “bu oda” dinleyenleri ve okuyanları da içeriyor. Sevgililer, bu akşam öğretmek istiyorum, ama önce buradaki aileyi tanımadan değil. Size siz hakkında öğretmek istiyorum. Bu sandalyeden öğreteceğim her şey, partnerimin ön bilgisi olmadan öğretilecek. O neyin geleceğini bilmiyor. Yıllardır gelen şeyin ne olduğunu bilmeden uygulama yaptı. Filtreler olmadan izin vermeyi uyguladı ve en sonunda bu cümleyi açıklayacağım.

Üçüncü dilin içeri akmasını sağlamak için kanallık adını verdiğiniz bu portalı açıyorum, bir çoğunuz bunu çok boyutlu şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu dil sözlerle değildir ve lineer değildir. Böyle olsa da, bazılarınız bunu alacaksınız. Bugün bu özel mesaj yayınlanacak ve bazılarınız bunu dinliyorsunuz ve okuyorsunuz. Bu üçüncü dil size de açık, çünkü dinleyenlerin ve okuyanların potansiyellerini biliyorum. Size garip görünebilse de, bu merkezi kaynaktaki Tanrı’nın sahip olduğu çok boyutlu bilginin parçasıdır. Uyanışınızın potansiyeli ve bu mesaja bakacağınız gerçeği her zaman oradaydı. Onlar gerçekleşmeden önce bile potansiyelleri gerçeklik olarak görüyoruz, çünkü potansiyeller başka türde bir gerçekliğe güç sağlıyor. Bununla ilgili kuantum fizikçisine sorun.

İnsan Bilincinin Karmaşıklığı

Bazı temeller ile başlayacağız. İnsan bilinci karmaşıktır. Biliminizin İnsan bilincini fiziğin bir dalı olarak düşünebileceği bir gün gelecek. Bunun nedeni İnsan bilincinin bilinen lineer fiziğin kalıplarını veya hatta kuantum fiziğinin kalıplarını izlememesidir. Bilinç, yapısı olan senkronize bir enerjidir. (Sonunda keşfedeceğiniz gibi) Kuantum modellemeye sahiptir, ama mantık kuralları setine sahip değildir. Bunun yerine, bireysel İnsan Varlığının Akash’ından etkilenir. O karmaşıktır ve kendi gündemine, kendi kişiliğine ve iletişim kurma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek senkronize ve eşevreli enerjidir. Bu nedenle “canlı fiziğin” araştırmasıdır. İnsan bilinci kendisiyle birlikte ruhun niteliklerini taşıdığı için, insan bilinci yerine aynı şey olan “ruh bilinci”ni kullanabiliriz, çükü bunlar tek ve aynıdır.

Ruh İletişimi Türleri

Bu “canlı fiziğe” olan ve “canlı fizikten” olan iletişimleri tanımlamaya çalışmak herhangi anlaşılır bilimin sınırlarının ötesine uzanır. Her şey hakkında farklı düşünmeniz için size meydan okur. Temelde ruh iletişimi ile ilgili iki düşünme şekli vardır: (1) Çok boyutlu kaynaklardan size olan iletişimler, ve (2) Kendinizin çok boyutlu parçalarınızdan onlara olan iletişim. Çok boyutlu iletişim yeteneğiniz olduğunu onaylıyoruz, ama bunu kavramıyor olabilirsiniz.

Lineer ve lineer olmayan iletişimler arasında kuvvetli bir fark vardır. Geçmişte bunu söylediğim zaman, herkes bunu anlamadı. Bunu daha önce hiç yapmadığım şekilde yapabildiğim kadar iyi açıklayacağım. Bir an için çok eski bir daktilonuz olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu, kağıt takılan ve sayfaya yazarken karakterleri görmenizi sağlayan karbon bir şeriti olan eski tip bir daktilo. Karakter tuşlarına bastığınız zaman, makine şerit vasıtasıyla kağıt üzerinde görünür bir iz yaratır.

Bu örnekte, siz yazarken sayfadaki karakterleri ard arda görürsünüz, birbiri ardına. Kısa süre sonra harfler sözcüklere, sonra cümlelere ve paragraflara dönüşür, bunlar benzer düşüncenin gruplarını oluşturur. Bu lineer iletişimdir ve sizin için normaldir. Gerçekte, bu mesaj size bu şekilde yazılmıştır ve siz bunu bu şekilde okuyorsunuz – çok lineer bir tarzda – sayfada bir sıra halinde sözcükler.

Bunu ister okuyor ister dinliyor olun, partnerimin dilinin yapısında [İngilizce] birbiri ardına sözcükleri algılıyorsunuz. Bu nedenle lineerdir, bu sayfada yazılmış sözcükler gibi, sözcükler birbirinin ardından gelir. Bu lineer iletişimdir. Bu İnsan iletişimidir ve beyniniz bu şekilde işler.

Lineer olmayan iletişim aşağıdaki gibi olurdu: Şimdi dikkat edin, çünkü bu partnerimin hayal gücünü zorlamak dediği şey olacak. Daktilonun tüm gün boyunca yazabildiğiniz, ama siz yazarken makinenin hiç ilerlemediği bir şekilde takılmış olduğunu varsayın. Kaç tane karakter yazdığınıza bakmaksızın, sadece okunamayan tek bir imaj elde edersiniz – gerçekte büyük bir leke. Her karakter kendini bir öncekinin üzerinde damgalayacaktır. Şimdi, sayfada, bir dosta uzun bir mektubun sonunda ne görürsünüz? O tek bir karakter lekesi olacaktır! Tüm karakterler üst üste yığılacaktır, birbiri üzerine basılacaktır ve iletişimin ne olduğu ile ilgili fikriniz olmayacak. Ona baktınız ve daktilonun bozulmasına ve fark etmediğinize üzüldünüz.

Şimdi, bir an için tam lineer olmayan iletişim yetenekleri olan birinin geldiğini düşünün. Lekeye bakıp bütün mesajı net bir şekilde görebilecektir! Onlar kavramsaldır ve lineer değildir. Mesaja giden düşünceyi göreceklerdir ve lekenin içini görebileceklerdir. Karakterler ve cümleler hala oradadır, sevgililer. Hatırlıyor musunuz? Hepsini yazdınız. Ama bunlar lineer bir formda değiller. Bunun yerine, hepsi bir grup olarak bir aradadır [tek bir leke]. Lineer olmayan bir iletişimci lekeyi görür ve tüm mesajı algılar.

Şimdi, bununla ilgili size tanımlaması zor olan bir nitelik vardır. Bu alışık olduğunuz mantığın dışındadır, size açıklamaya çalışayım. Partnerim, bunun anlaşılması için yavaş ilerle [Lee’ye konuşuyor]. Kavramsal, lineer olmayan insan lekeye baktığı zaman, önceden orada olan bir şeye bakarlar. Bir mesaj yazılmıştır. Bu nedenle onlar bir şeyler uydurmazlar veya tahmin etmezler. Bunun yerine, lineer olmayan bir şekilde önceden var olan bir şeyi okuyorlar. Mesaj yazılmıştır ve tüm karakterler oradadır – tek bir lekede garip bir şekilde mevcuttur – ama size gerçek zamanınızda verilmiştir.

Araştırmanız gereken otizm adını verdiğiniz lineer olmayan zihin niteliği vardır. Herhangi bir yılın herhangi bir ayında haftanın gününü size söyleyebilen bir çok otistik İnsan Varlığı vardır. Eğer birine “Mayıs 2035’in 15 nci günü hangi gündür?” diye sorarsanız, birçoğu hemen günü bilecektir. Birçok İnsan onların hesaba dayalı çabaları gibi görünen şeye şaşkınlıkla bakacaktır. Ama gerçek şu ki hesaplamanın bununla ilgisi yoktur. Bu bir formül değildir, matematik değildir. Yanıt zaten oradadır, yanıt bilinmektedir. Takvimi olan kişisel bir bilgisayarı açıp bu bilgiyi bulabilirsiniz, çünkü önceden mevcuttur. Bu önceden geliştirilmiş, üretilmiş ve saklanmış bir kavramdır.Lineer olmayan zihin bu şekilde işler. Otistik zihne sahip olan bir çok insan bu bilgiyi neredeyse anında yorumlayabilir, çünkü onlar kavramı görüyorlar. Herhangi bir şeyi hesaplamıyorlar. Şimdi lineer ve lineer olmayan arasındaki farkı biliyorsunuz. Otistik zihin gelecek olan şeylerin ve gelecek İnsan gelişiminin kural dışılığının öncelidir (müjdecisidir). Bunlar günün bilginleridir ve onların zorluklarının çoğu lineer bir dünyada işleyememelerinden kaynaklanır.

Bu Nasıl İşler  – Lineer Olmayandan Lineer’e İletişim

Her türlü kaynaktan size gelmek isteyen çok fazla iletişim var, bu nedenle sıralamaya başlayacağım. Kanallık ile başlayalım. Kanallık tam şu anda dinlediğiniz şeydir ve partnerim bunu 23 yıldır uygulamaktadır. Başladığı zaman, bu çirkindi [onun terimini kullanıyor], ama şimdi güzel. Ancak onunla lineer bir tarzda konuşmadığımızı bilmelisiniz. Ondan lineer bir tarzda dinliyorsunuz, ama bunu bu şekilde vermiyoruz. Görüyorsunuz, o epifizi vasıtasıyla gelen lineer olmayan kavramların usta bir yorumcusudur.

Tam şu anda, tüm bu mesajın tümünü birden veriyorum – bizim lekemiz – ve o lineer sözcüklerin akışı gibi görünen şekilde sizin için bunu yorumluyor. Ama bu tek bir düşünce grubudur ve bunu ona tekrar tekrar vermeye devam ediyorum. Görüyorsunuz, birlikte uygulama yaptık ve her ikimiz de ayarlanmak zorundaydık.

İlk başladığımız zaman, ona kavramı, tüm mesajı tek bir lekede verdim. [Lee tek bir hece sesi çıkarır] Bunun gibi! Sonra o bunun tümünü hatırlamak ve size mesajı vermek zorundaydı. Hatırlamakta çok iyi değildi, bu nedenle bir şey denedik. Eğer aynı lekeyi ona tekrar tekrar vermeye devam edersek, bunu lineer bir tarzda yorumlayabilirdi. Bu arada, şimdi size sezgisel düşüncede üstat olmanın sırrını vermiş oldum. Ruh’tan sezgisel mesajı tekrar tekrar yinelemesini isteyin. Mesajın ne olduğunu anlamadığınız zaman, bu Ruhtan isteğiniz olmalı – onu tekrarla! Onu kavrayabilmeniz için o sezgisel düşünceyi tekrarlatın ve güzelliğini ve netliğini görün. Bu bariz olacak gibi görünebilir, ama siz istemedikçe özgür iradenin sizin için bir şey yapmaktan bizi alıkoyduğunu hatırlayın. Ruh doğal olarak hiç bir şeyi tekrarlamaz. Tekrarlama istemeniz gereken tamamen lineer bir kavramdır.

Sizinle lineer ve lineer olmayan arasında buluşmak istiyoruz, sevgililer. Başlangıçtan bu yana neden Ruhun insanlığa dörtlükler ve metaforlar ile konuştuğunu kavrıyor musunuz? Sahip olduğumuz tek şey bu – bir mesajı görmenize yardımcı olmak için metaforlar, çünkü düşünce grupları ve lekeler ile meşgul oluyoruz. Ama, bu metaforların yorumu çoğu zaman bilmece haline geliyor. İnsanlar bazen yazıtları okuyup, “Ruh, neden normal şekilde konuşamıyorsun?” diye soruyorlar. Yanıt bizim sizin gibi lineer olmamamızdır, bize göre “normal şekilde” konuşuyoruz. Bu kanallık bile bu şekilde veriliyor. Bunu konuşmak gerektikçe, bunun hepsi partnerime aynı anda veriliyor, tekrar tekrar verilen lineer olmayan bir leke. Sonra o bunu size lineer bir şekilde tercüme ediyor. Bir kanallığın başında kaç bölüm olacağını söylediğini hiç duydunuz mu? Bunu bir çok kez yapıyor. Bunu yapabilmesinin tek yolu, önceden tüm mesajı biliyor olmasıdır, mesaja başlarken bile. Görüyor musunuz? O, lekeyi okuyor.

Kanallık Nedir?

Öğretiye başlıyoruz: Kanallık nedir? Kanallık İnsanın epifizinin açılması ve Kaynak adını verdiğiniz şeyden iletişimler vermesidir. Elbette iletişimleri yorumlarken ve size konuşurken veya yazarken ayrıca İnsanın kültürünü ve deneyimlerini de kullanmalıdır. Epifiz vasıtasıyla herhangi bir varlık, enerji veya gerçek iletişim Kaynak’tandır. Sizin için bir çok isimleri veya kişilikleri olabilir, ama hepsi Kaynaktandır. Bu nedenle kanallar arasındaki farklılıklar onların nasıl yorumladıkları ve epifizlerinin İnsan filtrelerinden ne kadar temiz olduğundadır [başka bir mesajda bununla ilgili daha fazla bilgi verilecek].

Kanallık insanlığa açık olan bir iletişim formudur ve buna kanallık adını vermek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, ona istediğiniz ismi verebilirsiniz, ama her bir İnsan Varlığının dilerse bunu öğrenmeye açık olduğunu bilmelisiniz. Özgür seçimle, birçokları ilgilenmez, ama bunu sadece kendiniz için yapmaya ne dersiniz?  Bunun bir melek enerjisi veya varlık olması gerekmez. Kendi Yüksek Benliğiniz olabilir. Birçok insan buna otomatik yazı adını verir.

Bu iletişim epifiz bezinde açılan çok boyutlu bir portal vasıtasıyla gerçekleşir. Daha önce söylediğimiz gibi bu bilgi beyinden gelmez. Bu ruh iletişimidir ve çok boyutludur. Sinaps ile ilgisi yoktur – hiç. Sezgi ruh iletişimidir ve beyin fonksiyonu değildir ve “yerine oturtmak” bu nedenle zordur, çünkü siz sinaptik lineer düşünceye alışıksınız. Hatlarınız bu şekilde bağlandı.

Tekrar bunun zorluğundan konuşalım. Bu bölümde şu andan itibaren sözünü edeceğim her şey size bu lineer olmayan şekilde diğer iletişimler ile ilgilidir. Başkalarından bu tür iletişim onu lineer hale getirmek için bir şekilde yorumlanmalıdır. Bu tür iletişimin bir çok nitelikleri vardır, bu nedenle partnerime bir liste veriyorum, sahip olduğu zaman içinden hangisinden konuşmak istediğini seçebilir.

Kişisel. Kişisel iletişimlerden söz edelim. Size lineer bir tarzda gelmediği zaman, Ruhun veya herhangi başka çok boyutlu kaynağın size söyleyeceklerini nasıl işitebilirsiniz? Bu zordur! Partnerim bugün bazı yanıtlar verdi ve ana yanıt sezgisel düşünceyi fark etmeyi uygulama vasıtasıyla ve gelen şeyin beyninizden gelip gelmediğini anlama yoluyladır. Başlangıçta bu zordur. İnsanlar onu zeka ile analiz etmek veya yorumlamak isterler.

Sevgililer, beyninizin sinapsının Tanrının yoluna çıkmasına izin vermeyin. Bunu tekrar söylemeli miyim? Sezgiyle, lineer mantığı bir kenara koymayı ve lineer olmayan fikirlerin bilincinizin sahnesinde oynamasının güzelliğine izin vermeyi öğrenmelisiniz. Bu hayatta kalmanıza veya dostlarınızın yaptığınız şey ile ilgili düşündüklerine uymayabilir, ama yaşamınızı zenginleştirir. Düşünme şeklinizi değiştirmek zordur.

Öyleyse, partnerimin mühendis olarak kanal olmak için öğrenmek zorunda kaldığı şey nedir? Kesinlikle her şeyi analiz etmek istedi! Epifiz ve beyin arasındaki farkı ayırt etmesi ve sonra lineer olmayan sezgisel düşünmenin yolundan yararlanması onun yıllarını aldı. İlk önce her zaman “bunu uydurup uydurmadığını” merak ediyordu! Bu beyninden miydi yoksa ondan daha büyük bir şey miydi? Sezgi aynı zamanda yaratıcı düşünce dediğiniz şeyden sorumludur – resim yapmak, müzik, şiir ve dahası. Bu soruyu sorması hiç garip değil! Bu geçerli bir sorgulama. Kişisel olarak sizin için sevgililer, yapmak zorunda olduğunuz şey bu. Farkı bilmeyi uygulayın.

Tanrıdan mesajlar adını verdiğiniz, size bu lineer olmayan tarzda mesajları olan, kanallıktan başka bir çok kaynaklar vardır, [lineer olmayan bir iletişim size sezgiyle gelir, sinaps ile değil]. Sonra gelen sizi şaşırtabilir.

Hayvanlar. Onları seversiniz, öyle değil mi? Hayvanlar ile ilgili ne biliyorsunuz, özellikle evcil hayvan adını verdiğiniz baktığınız ve sevdiğiniz hayvanlar?  Onların kişilikleri vardır, öyle değil mi? Sizinle konuşabilirler! İletişim kurdukları zaman, bu ses neye benzer, sevgililer? Onların sesleri neye benzer? “Pekala Kryon, onların gerçek bir sese sahip olmadıklarını zaten biliyorsun.” Oh, gerçekten mi? O zaman sizinle nasıl “konuşuyorlar?” Onlar kavramlar vasıtasıyla iletişim kuruyorlar. Onların kavramsal düşünce grupları almanız için mevcuttur. Bu düşünceleri nereden aldığınızı tahmin edin? Bedeninizde çok boyutlu şeylerin yorumcusu olan epifiz beziniz vasıtasıyla alırsınız. Onların hayvan yayınlarını alan beyniniz değildir, sevgililer.

Şimdi, bazılarınız bu tür iletişimde iyisiniz. Hayvanlara fısıldayanlar adı verilen, tam şu anda bunu dinleyenler vardır ve onlar neden söz ettiğimi tam olarak biliyorlar. Neden onlar buna fısıldama diyorlar? Size yorumumu veriyorum. Bunun nedeni iletişimlerin lineer olmamasıdır ve onların size beyin sinapsı ile değil, epifiz vasıtasıyla fısıldamalarıdır. Size leke gibi çok yumuşakça ve hepsi birden, düşünce gruplarında gelir. Onu aldığınız zaman, köpeğin veya kedinin veya atın veya hamsterin ya da tavşanın ne iletmeye çalıştığını bilirsiniz. Sahip oldukları istekleri bilirsiniz, belki sahip oldukları stresi, belki kutlamayı veya sevgilerini bilirsiniz.

Hayvanlarla bu tür iletişim sizin için kolaydır, çünkü hepiniz bunu hissettiniz. Neden söz ettiğimi bildiğinize inanıyorum. Bu dersi uygulayın, çünkü bugün öğrettiğim şey farklı değil ve gerçek yaşamda ve ve meditasyonda Tanrıyı dinlediğiniz zaman kullanacağınız aynı işlemi kullanır.

“Kryon, hayvanlarla iletişimin ruh iletişimi olduğu doğru mu?” Evet, bu onların size iletişimleridir ve eğer onların düşüncelerini yorumlamakta iyiyseniz, o zaman sonraki adımla ilgili neden kendinizden şüphe duyasınız? Kendi Yüksek Benliğiniz ile bu iletişimi yapmayı uygulayın. Yüksek Benliğiniz hücresel boyutsallığınızdan daha yüksek titreşen kendinizin o parçasıdır ve “ruh grubunuzun” parçasıdır. Bu “ruh grubu” İnsan Varlığının dokuz niteliğinin parçasıdır ve sizin özünüzdür. Tanrı adını verdiğiniz, perdenin diğer tarafından size bilgi veren parçadır.

Eylemler iletişimdir. Partnerim Kristal ızgaradan ve onun İnsan eylemini nasıl hatırladığından söz eder, örneğin geçmişte savaş alanında gerçekleşen şeyle ilgili. Savaşın enerjisi hala oradadır ve size aktarılır ve birçokları bunu hissedebilir. Bunun mekanikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişte orada gerçekleşmiş olan şeyden gelen bu iletişim ölüm, drama ve korku kavramlarını kapsar. Enerji Kristal Izgara tarafından epifinize aktarılır ve lineer iletişim değil, duygu kavramları vasıtasıyla size gelir. Birçok insan bunu hissedebilir ve birçoğu hissedemez. Enerjiyi hissetmeye alışık olanlar bunu ik anlayan ve hissedenlerdir.

Bazılarınız bunda iyisiniz ve nereye giderseniz gidin enerjiyi hissedebildiğiniz gerçeğinden gurur duyuyorsunuz. Grubun enerjisini hissedebilirsiniz; toprakların enerjisi hissedebilirsiniz, Kristal Izgarayı hissedebilirsiniz ve durumların enerjisini hissedebilirsiniz. Ama hissettiğiniz şey nedir? En iyi ihtimalle, bu ruh iletişimidir!Sezgisel benliğinize konuşan ızgaradır. Beyinden gelmez ve entellektüel değildir. Bu fiziktir. Epifiz vasıtasıyla alıyorsunuz, onu yorumluyorsunuz ve bilgiyi lineer olmayan formda alıyorsunuz. Savaş alanı vakasında, durduğunuz zeminde bir şeyler oldu ve enerji dizlerinize geliyor olabilir. Bu iletişimdir! Ama, o kadar kişisel olan o iletişim neden yorumlanması en zor olandır? Bunun nedeni iletişimin sizinle siz arasında olmasıdır. Bugün öğrettiğimiz budur – bu kavrama açık olmaya çalışmak.

Evrensel İletişim: Ormana yürüdüğünüz ve ağaçlar sizinle konuştuğu zaman, bu ne ile ilgilidir? Gaia sizinle konuşuyor! Bu ses neye benzer? Ne dediğimi anlıyor musunuz?

Bu şeyleri kendi yolunuzla işitebilirsiniz, ama bunların hiç biri sinaptik değildir. Ağaçlar sıkıntı içinde mi? Ağlıyorlar mı? Belki kutlama yapıyorlardır? Tüm bu bilgi onu işitebilenler için elde edilebilirdir.

“Kryon, ormanda devalar adını verdiğiniz şeyin olduğu doğru mu?” İşte yanıtım: Dalga mı geçiyorsun? Elbette! Evet! Onların ne olduğunu soruyorsun. Onlar Gaia’nın çok boyutlu veçheleridir. İnsanların çok boyutlu enerjilerle nasıl uğraştıklarını seviyorum. Onlar enerjileri “3B lulaştırıyorlar”. İnsan Varlıklar çok boyutlu enerjiyi anlayamadıkları zaman, onları varlık haline getiriyorlar, elbise giydiriyorlar [zihinlerinde onları giydiriyorlar], onlara isimler veriyorlar ve onları İnsan filmlerine koyuyorlar. Onlar güzeldir! Onların olduklarını ve her yerde olduklarını biliyorsunuz. Ormana gidin, sizinle konuşurlar. Çimenlere oturun ve bırakın sizinle iletişim kursunlar. Onlar Doğa Ana olan Gaia’nın enerji çorbasının parçasıdır, doğası Tanrının sevgisi olan kişilik.

Sevgililer, bir devadan kötü şeyler almazsınız. Bir ağaca sarılmaktan kötü bilgi almazsınız. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Bu size Gaia’nın sizin hakkınızda nasıl hissettiğini anlatır? Başkalarından size gelen iletişim konusuna gelince bunlar sadece bir kaç şeydir.

Diğer Yöne – Lineerden Lineer Olmayana İletişimler

Bir İnsan Varlığı lineer bir zihne ve lineer iletişime sahiptir. Bundan dolayı, çok boyutlu iletişim için gerekli aletlere sahip değilsiniz. Şimdi, dilerseniz bunları geliştirebilirsiniz ve bir çoğunuz buna sahipsiniz. Ama genelde, bir İnsan olarak, sadece lineer iletişime sahipsiniz. Ruh ile siz hakkında ne demeli?

Sevgililer, işte gerçek: Sizi anlamakta bir sıkıntımız yok! Bunun nedeni üstat yorumcular olmamızdır. Ne söylediğinizi tam olarak biliyoruz ve bunu düşünmeniz veya söylemeniz önemli değildir. İletişim kurduğunuzu biliyoruz, çünkü her zaman sizinle birlikteyiz. Maddesel benliğinizin üzerinde titreşen Yüksek Benliğiniz zihninizin psişesini bilir. Meditasyon yapmak için oturduğunuz zaman, yapacağınız şeyi biliyoruz, çünkü potansiyeller oradadır. Onu yapmadan önce zaten onu düşünüyorsunuz ve gördüğümüz şey bu. Bizimle bu iletişim hakkında size bazı ipuçları vereyim. İstediğiniz şeylerin listesini bize vermeyi bırakın! Ne istediğinizi zaten biliyoruz. Bunun yerine, oturun ve bize şöyle deyin, “Sevgili Ruh, neyi bilmemi istediğini söyle.”

Sevgililer, yaşamınızda her şeyle zaten birlikteyiz. Bunu tekrar söylemek zorunda mıyım? Yaşamınızda her şeyle zaten birlikteyiz! Bize gelin, sizinle konuşmamıza izin verin. Bırakın sadece konuşalım ve herhangi bir şeyi analiz etmeden ilk gelen düşünce gruplarını yorumlamaya çalışın. Buna alışın. Ama bizimle konuştuğunuz sürece, bunu nasıl yaptığınız önemli değil.

“Peki, Kryon, Tanrı ile iletişim kurmanın yanlış yolları olmalı” diyenler olacaktır. Hayır, yok! “Pekala, doğru şekilde ibadet etmek için belirli bir yöne dönmek zorunda olan veya seccade kullanmak zorunda olan ya da özel bir şey giymek zorunda olan dini gruplar hakkında ne düşünüyorsun?” Sevgililer, kendi geleneklerinin onlara kendi kültürlerinde söyledikleri şeyi yapmalarına izin verin, çünkü bu Tanrıyı onurlandırır! Onları bizimle konuşmaya hazırlamak için bundan daha iyi bir şey var mı? Aynı sevgi, sizinki gibi onların iletişimine gider. İnsanlar arasındaki kültürel farklılıklar perdenin diğer tarafında önemli değildir, çünkü biz İnsanı Tanrı’nın bir parçasının maddesel temsilcisi olarak görüyoruz. Tüm İnsanları! Ne giydiğiniz veya neyin üzerinde oturduğunuz önemli değil. Bu net mi? Yaratıcı kaynak ile konuşmanın yanlış yolu yoktur.

 

“Peki Kryon, belki yoktur, ama Tanrıya bağırdığım bazı zamanlar oldu. Buna ne dersin? Bu yanlış yol değil mi?” Sevgililer, sizi işittik, ama bağırmayı duymadık. Bağırma lineerdir. Bunu açıklaması zor. İşittiğimiz şey sevgi dolu hayal kırıklığı idi. Sevgi dolu hayal kırıklığı. Öfke görmedik. Kızgın değildin; hayal kırıklığına uğradın ve seni en fazla sarmalamak istediğimiz zaman budur. Tanrıya ne kadar çok bağırırsan, elini tutmak isteyen o kadar çok melek etrafında olur! Tanrıya bağırmaya karar verdiğin sonraki sefer, aynı zamanda kalbini açıp bir süre seni kollarımızda tutmamıza izin verir misin? Bu Tamam mıdır? En büyük hayal kırıklığı anında, hiç yanıtın olmadığında ve onu çözemediğinde, sadece sana sarılmamıza izin verebilir misin? Bu pekala mıdır? Bunun için buradayız. Yaşlı ruh, bu iletişime alışmak zorundasın. Bu çok mevcuttur!

Eylemler gerçek bir dildir. Nasıl davrandığınız Kristal Izgaraya konuşur ve Gaia ızgarasına konuşur. Düşündüğünüz şey İnsan bilincinin makamı adını verdiğimiz manyetik ızgara ile konuşur. Bir şey söylemeksizin, eylemleriniz etrafınızdaki herkes ve her şeyle iletişimin başka bir yoludur. Ağzınızdan lineer tarzda çıkan şey maddesel bedeniniz tarafından duyulur. Kaç tane kendine – yardım gurusu yüksek sesle söylediğiniz şeyi kendinize getireceğinizi size anlatmak zorunda kaldı? Neden o hastalık hastaları en çok korktukları ve konuştukları hastalıkları kendilerine çekiyorlar? Bunun nedeni bedenin onları işitmesi ve istedikleri şeyleri ona vermesidir.

Beden dinler, ızgaralar dinler ve hatta etrafınızdaki İnsan Varlıklar dinler. Drama içinde dönüyor musunuz? İşte yine bu soruyla birlikteyiz. Bunun diğer İnsan Varlıklarına çekici olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Birilerine inanç sisteminiz ile, “içinizdeki Tanrı” ile ilgili neyi göstermek istiyorsunuz? Onlara nasıl dengeden çıktığınızı ve onların da aynısı olmaları gerektiğini mi göstermeyi diliyorsunuz? Bunu düşünün. İnsanlığa üstatlığınızı nasıl sunuyorsunuz? Yaşlı ruh, bugün seni partiye getiren tüm çağlar boyunca öğrenmiş olduğun nedir? O dönüyor mu yoksa o sevgi mi? “Peki Kryon, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Dönmeyi nasıl durdurursun? Adil olmayan bir dünyaya tepki göstermeyi nasıl bırakırım?” Size henüz söyledim. Eğer kalbinizi açarsanız ve kutsal iletişime izin verirseniz, sizinle ve sizin için huzurlu bir onama başlayacaktır. Buna ruha uyanış adı verilir. Bu eski alışkanlıklardan, eski korkulardan çıkmak ve sizin için, insanlık için ve etrafınızdakiler için elde edilebilir olan, içinizdeki Tanrı olan yaşlı ruhunuzun o parçasını sahiplenmeye başlamaktır.

Çok Boyutlu iletişim. Hayvanlarla konuşmakta iyi olanlarınız düşünce grubu iletişimini geliştirdiniz. Var olan en iyi türde ruh iletişimi için zaten vardınız ve kutunun dışında düşünmeye başlıyorsunuz. Hayvanların gözlerine bakıyorsunuz ve onlara resimler veriyorsunuz, öyle değil mi? Bunu anlıyorsunuz, öyle değil mi? Bunun işe yaradığını size göstermeli! İnsanlar tamamıyla bilincin yönlendirdiği, epifiz bezinden istedikleri her yere gönderilen çok boyutlu nitelikler ve karakteristikler geliştirebilir.

Ayrıca etrafınızda yardımcılar var ve bunu size anlattık. Onları tekrar sıralamalı mıyım? Etrafınızda her yerde iyiliksever varlıklar ve gruplar var. Bazıları buradan [Dünya] ve bazıları değil. Sadece Pleiadesliler, Arkturuslular, Hathorlar veya Orion ve Sirius’tan olanlar değil. Onlar sayısız! Ortak olan şeylerinin ne olduğunu biliyor musunuz? Lineer olmayan düşünce iletişimleri. Onlarla hayvanlarla yaptığınız aynı şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Sevgili İnsan Varlığı, bu kanallığı bitirmeden önce tam iletişime kapı açacağız. Bilmenizi, kavramanızı istediğimiz bir şey olduğunu söylemeyi diliyoruz. İletişimimizin gizemli olmasına izin vermeyin! Bunu garip hale getirmeyin. Ruha olan ve Ruhtan gelen iletişimlerin niteliklerini size henüz verdim. Sonraki mesajda, başka bir konuyla devam edeceğim: Bu iletişimi bloke eden şey nedir? Filtreler nedir? İletişimi güçlendirmek için ne yapabilirsiniz?

Bu gezegende denge ve dünyada barış yaratmak için, ruh iletişimi yaşlı ruhun öğrenmek zorunda olduğu şeyin parçasıdır. O burada ve şimdi başlıyor. Ruh ile ilişkinizin güzelliğinin anlayışı ve gizeminin ortaya çıkarılması ile başlar. Bu kutsal şeylerde yapı vardır; bu şeylerde iyiliksever bir sistem vardır ve bu şeylerde ruhsal sağduyu vardır. Sizi bunu kendiniz için bulmaya davet ediyoruz, çünkü bu iletişim bu gezegende ruhsal evrim yaratacak. Bu, tam şu anda okuyan ve dinleyenler tarafından yönlendirilecek. Aile, bugünün dersi budur. Bu güzel, öyle değil mi? Bu güzel!

Tek yapmak istediğimiz iletişimdir ve buna devam etmenin zamanıdır. Bu kanallık bunun nasıl işlediğini açıklamak içindi. Bugünkü tavsiyeler bunu nasıl daha iyi hale getirmektir – kanallık olan, şu anda işittiğiniz şeyi bile. Bazılarınızın tekinsiz, doğa dışı ve garip dediğiniz gizemi aralama önünüzdeki görevdir. Sadece lineer olmaması garip olduğu anlamına gelmez. Her şeyin en büyüğü sevgidir. Bunu açıklayabilir misiniz? Belki hayır. Ama bunu daha iyi yapabilirsiniz. Şimdi gidin ve etrafınızdakilere içinizdeki Tanrının sevgisini yayın.

Ve öyledir.

Bu canlı kanallık San Antonio, Texas’ta verildi
Lee Carroll kanalıyla 23 Şubat 2014 Bölüm İki
Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Bu öğleden sonra, bu mesaja “Ruh İletişimi”nin ikinci bölümü adını vereceğiz. Dün [Ruh İletişimi, birinci bölüm] Ruh’un sizinle ve gezegendeki diğer enerjiler ile nasıl iletişim kurabildiğinin açıklamalarıyla doluydu, bu iletşimler lineer değildir ve hatta belki çok boyutludur. O mesajda, başkalarıyla iletişim kuran siz hakkında konuştuk. Hatta diğerlerinin kim olduğundan bahsettik.

Tüm bu konu düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin gezegenin görünmez olan yaşam gücü ile dolu olduğunu ve bunun bir kısmının bilinç formuna sahip olduğunu onaylayacağı bir gün gelecek. O zaman, “neyin canlı” olduğunu yeniden değerlendirecekler ve belki de yaşamın kendisinin tanımını yeniden yapacaklar. Dün, bu enerjilerin çoğu ile nasıl iletişim kurulduğunu ve tartışacak çok şey olduğunu tartıştık. Bugün, bu daha kişiseldir.

Ruh İletişimi, Bölüm İki

Bugün buraya kendinizi ruhsal olarak nasıl geliştirebileceğinizi görmek için geldiniz, ama öğreti bunun ötesine geçiyor. Size daha önce görmediğiniz şeyleri ifşa edebilir. Ruh iletişimi aynı zamanda “sizinle siz” olarak tanımlanabilir ve bu nedenle, konu ayrıca “kendi kutsallığınız ile temasa geçmek”tir. Bugünün dersinin tüm amacı kendinizin lineer olmayan kısımları ile nasıl temasa geçmek olduğu doğru değil mi, sevgililer? Bu ruh iletişimidir.

Çok boyutlu parçalara bölünmüş olduğunuz olasılığını kavrayabilir misiniz? Daha önce söylediğimiz gibi, sizler gerçekte aynı anda bir çok yerdesiniz, ama sizin önemli bir parçanız gerçekte farkındalığınızdan daha yüksek titreşiyor ve bundan dolayı ona “Yüksek Benlik” deniyor. Tüm bunları dengelemek ve gezegenin üstatlarına benzemek gerçekte kendinizin kutsal olan diğer parçalarıyla temasa geçmektir. Bu ruh iletişimidir. Bu noktadan sonra söyleyeceğimiz her şey size de uygulanır, “daha yüksek siz” ile iletişim kuran siz.

Spiritüel Hayatta Kalmak

Sizi biraz geriye götüreyim. Eski enerjide kaç yaşam didinip durdunuz? Uzun uğraşlar verdiniz? Kendinizi topladınız ve gezegenin eski enerjisi sizi geriye devirdi. Bu, kendisinin ve gezegenin ilahi amacını gerçekleştirmeye uyanan yaşlı ruhun metaforudur, sadece gözardı edilmek veya daha kötüsü “ortaya çıkarılmak” ve sonra korkmak için.

Yaşlı ruh, ruhsal bir yola henüz başladığın ve bunun seni öldürdüğü görünüyordu. Tekrar geri geldin ve sonra bir savaşa katıldın ve bu seni yine öldürüyor. Geri geldin, uyandın, şaman bile oldun ve bu seni öldürüyor. Çok eski, karanlık bir düşünce dünyasında hayatta kalmaya çalışmanın tek yapabildiğin şey olduğu kaç yaşam vardı? Hayatta kalmak yaşlı ruh için tamamıyla farklı bir şey anlamına gelen bir sözcük oluyor. Eski enerjide yüksek bilinç yuvarlak bir delikte kare bir kazığa benzer ve yaşlı ruhun alışık olduğu şey budur.

Sevgililer, bu sona eriyor – hepsi – ve bu, gezegenin yerlilerinin bu zaman için kehanetiydi. İşte buradasınız, buna hazırsınız. Ama gezegen aniden yüksek bilinçte olmayacak sevgililer. Bunun yerine, etrafınızdaki sistemler ve etrafınızdaki enerji daha kolaylaşmaya başlayacak, sizin gibiler için hayatta kalmayı çok daha kolaylaştıracak. Önce olduğundan daha çok bir çok insanın çok az direnci ve çok daha fazla açıklığı olacak. Bu, çok yavaş bir geçişin başlangıcıdır.

Bu aynı zamanda dengelenmenizin daha kolay olacağı anlamına geliyor. Bu “denge” sözcüğünü tekrar tekrar kullandık. Bir çok kez, ezoterik inanç sistemlerindekiler belirli İnsan hayatı kategorilerine gider, çünkü bu saf hayatta kalmaktır. Bir münzevi olmanız kolaydır, partnerime bile konuşuyorum. Işığınızı göstermek zorunda olmazsanız, bu daha kolaydır. Geçmişte ışığınızı gösterdiyseniz, avlandınız! Söylediğim şeyi anlıyorsunuz, değil mi? Çünkü kapıyı açtığınız ve ışık saçıldığı zaman, herkez size bakar, çünkü siz farklısınız. Bu resimde yanlış olan ne? Geçmişte, bu feragatınız anlamına geldi. Değişen şey budur. Ama bunu unutmak zordur.

Müdahale Etmeme

Ekinoksların presesyonu sonrası bu enerjide, bazı haberlerimiz var: Size vermekten hoşlanacağımız ilk şey, “yaratıcının kuralları” adını verdiğimiz şeydir. Bu kurallar düşündüğünüz şey değildir. Daha spesifik olalım. Bunlara İnsanlığa Doğru Tanrı Yasaları diyeceğiz.

Bu yasalar bozulabilir değildir, ne de bozulmalarını isteriz. Biz kesinlikle bu yasaları çiğnemeyiz. Ruh İnsana benzemez. İtaat edilmesi veya edilmemesi gereken kuralları veya yasaları olan, lineer olan bilinç yoktur. Bunlar farklı türde yasalardır. Örneğin, fizik yasaları kesindir ve realitenizde maddenin davranma şekliyle ilgilidir. Benzer şekilde, ruhsallığın yasaları vardır – Tanrı’nın çalışma şekli.

Bunlardan bazılarını size anlatayım. Her şeyden önce, tüm insanlık için bunlar onurlandırıcı, güzel ve faydalıdır. Yaratıcı kaynaktan başka bir şey bekler miydiniz? İşte bir yasa: Bizi davet etmedikçe sizden uzak dururuz. Bu, insanlık için özgür seçimden daha fazlasıdır; yaratıcının yasasıdır. Bu kısımdan hoşlanıyor muyuz? Pek değil, çünkü sevgimiz burada olduğumuzu haykırmak istiyor, ama yapamayız. Bu, İnsan Varlığının özgür seçimini onurlandırma şeklimizdir.  Eğer gerçekten burada olduğumuzu bilseydiniz, hemen değişirdiniz ve test olmazdı. Hayır. Bizi bulma seçimizin size ait olmalı, sadece size.

Sevgililer, bu gezegenin eski enerjileri hepimiz için zordu. Siz uyandınız ve hayatta kalma modundaydınız ve eski enerjide insanlığın çoğunluğu ilgilenmedi ve gelmemize izin vermedi. Çocuklarınızın aniden farklı olduğunu ve sizi tanımadığını hayal edebiliyor musunuz? Çocuklarınızın etrafta dolanıp durduğunu ve göremedikleri için duvarlara çarptıklarını hayal edebiliyor musunuz? Sadece el feneriniz olduğunu ve çocukların karanlıkta olduğunu, korktuğunu imgeleyin. Ama onlar istemedikçe el fenerini kullanamıyorsunuz. Onlar sizi hiç çağırmıyorlar, çünkü adınızı bile bilmiyorlar! Kim olduğunuzu hatırlamıyorlar. Siz onları doğurdunuz ve onlara baktınız, buna rağmen sizin var olduğunuzu bilmiyorlar. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Bu bizim yasamızdır.

Bir başka yasa: Bir İnsan Varlığı olarak elinizi ve kalbinizi ruhsal arayışa açtığınız zaman, bazı şeyler gerçekleşir. Birçoğunuz bunun nasıl hissettirdiği ile ilgili Akaşik hatırlama soyağacına bile sahipsiniz (ve belki bunun eski enerjide getirdiği sıkıntıya). Bu içsel ruhsal arayışa yanıt vermeye başladığınız zaman, “Dahası var mı?”, bizim gelmemize izin verirsiniz. O anda, her şey değişir ve iletişim kurmaya başlarız. Bu bizim yasamızdır. Ama daha fazla sayıda insan bunu yaptığı zaman, yasa etrafınızdaki diğer nitelikleri de genişletir. Onlar da değişmeye başlar. Yeterince insan bu sürece başladığında, gezegen değişmeye başlar. Buna hızlı yol adı verilir.

Şimdi, bu iyiye gittiği yerdir. Değişimin aynı zamanda İnsan Varlığındaki enerjinin hassaslığı adını verdiğiniz şey ile de ilgisi vardır. Kristal Izgaranın orada ne olduğunu hatırladığı bir savaş alanına yürüdüğünüz zaman, bunun dramasını hissedersiniz. Bu değişiyor ve size bundan bahsettik. Ama, diyelim ki başka biriyle o savaş alanına yürüyorsunuz. Siz bunu hissediyorsunuz, ama onlar hissetmiyor. Konuşma şöyle devam edebilir:“Senin neyin var?”

“Buradaki enerjiyi hissetmiyor musun?” diyebilirsiniz.

“Ne enerjisi? Ne demek istiyorsun?” diye yanıtlarlar.

“Burada bir şeyler olmuş. Bunu hissetmiyor musun?”

“Hayır, hissetmiyorum.”

O zaman size bakarlar ve belki rol yaptığınızı veya dikkat çekmek istediğinizi ya da aşırı hassas ruhsal insan “rolünü oynadığınızı” düşünürler. Siz ve onlar arasındaki fark nedir? Yanıt şudur: Siz bu farkındalığın gelmesine izin veriyorsunuz ve onlar bunu bloke ediyorlar. Biraz sonra bloklar hakkında konuşacağız.

Bazılarınız ormana yürürsünüz ve onu hissedersiniz. O sizi sevgi ve güzellik ile sarmalar. Gaia sizinle konuşur. Ağaçlar iyiliksever fotosentez sistemiyle oksijen verirler. Bitkiler size oksijen verirler ve siz onlara karbon dioksit verirsiniz. Nasıl bir sistem! Etrafınıza bakın. Bilim bu sistemin tesadüfen gerçekleştiğini söyler – gelişigüzel bir oluş. Buna inanıyor musunuz? Ne güzel bir sistem! Ağaçların kendileri kim olduğunuzu bilir. Ormana yürürsünüz ve onun sizi kucakladığını hissedersiniz, ama belki yanınızdaki başka biri motorlu testere ile gelmiştir. Onlar umursamazlar ve bunu hissetmezler. Onlara göre, orman sadece bir kaynaktır. İkiniz arasındaki fark nedir? Burada yargılama yok, sadece size soruyorum. Farkın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yanıt: Siz çok boyutlu farkındalığa izin veriyorsunuz, onlar vermiyor. Görüyorsunuz, çok boyutlu ruh iletişiminin daha fazla farkına varıyorsunuz. Bu durumda, muazzam ruh enerjiniz aynı zamanda çok boyutlu olan gezegenin diğer parçaları ile iletişim kuruyor.

Bu enerjiyi hissetmenin OK olduğu kararını verdiğiniz zaman, o orada olur. İnsanlığın çoğu şimdiye dek bu kararı vermedi. Onlar bunu bloke ediyor. Yasa şudur – bu iletişim size sadece sizin izninizle gelir. İzin kapısını açtığınız anda, bunu hissetmeye başlayabilirsiniz. Bunlar bizim kurallarımız.

Bu sadece yaratıcı kaynaktan gelen iletişime izin vermek değildir, ayrıca diğer iyiliksever enerjiler adını verdiğimiz şaşırtıcı sayıdaki şeylerden gelen iletişime izin vermektir. Bu diğerleri sizin onlara verdiğiniz isimleri olan gruplar tarafından temsil edilir. Siz izin vermedikçe onlar da size gelemezler. Onlara verdiğiniz isimler Pleiadesliler, Arkturuslular, Siriuslular, Hathorlar veya Orionlular. Çok daha fazlası var, ama siz onların olasılığına açılmadıkça, sizinle iletişim kuramazlar.

İnsanlığın çoğu, siz iletişim kurarken ve iyi olmadığınızı düşünürken yanınızda dururlar. Bu onlara bu şekilde görünür. Dinleyin, sevgililer, DNA özünüzü [tohum biyolojinizi] temsil eden ve kim olduğunuzu bilen iyiliksever gruplar çoktur. Bu gezegende sahip olduğunuz yardım miktarı sersemleticidir, buna rağmen insanlığın çoğunluğu bunun farkındalığına izin vermez veya bu olasılığı kendi gerçekliklerine sokmazlar.

Yaşlı Ruh

Şimdi, yaşlı ruhun geldiği yer burası. Sevgililer, siz zaten ayarlandınız! Sesimi işitiyorsanız veya bu sözcükleri okuyorsanız, siz buna izin veriyorsunuz. Neler olup bittiğini size anlatayım, sevgililer çünkü izin vermenin çeşitli dereceleri vardır. Ama birincisi kapıyı açmaktır – ve bu başlıyor.

2014’ün ve ötesinin enerjisi gezegende yeni paradigmalar yaratmaya başlayacak. Bu yeni paradigmalar keşif, uyanış, kavrayış için ve “a-ha” deneyimleri içindir. Bunların hepsi spiritüel olmayacak. Bilim yeni sorular doğuracak olan bir çok şeyi keşfedecek. Bu sorular ve yanıtlar hemen spiritüel olarak görünmeyen, ama hepsinin o yöne götürdüğü kapıları açacak. Gizlenmekte olan kuantum fiziğinin ve bilincin yeni keşifleri kuralları değiştirecek, biyoloji ve fiziği birlikte garip bir ilişkiye zorlayacak. Yaşamın kendisinin yeniden düşünülmesine neden olacak ve en sonunda etrafınızdaki diğer bilinçlerin çok boyutlu gerçekliğinin kanıtına yol açacak.

Yeni Keşif – Yeni Realite

Doktor bir hastayı ameliyat ediyor. Kimyasal olarak hasta bitmiş. Belki kalbi çıkarılmış ve göğsündeki boşluğa başka bir kalp yerleştirilmeye hazır. Bir makine onun kanını pompalayarak onu canlı tutuyor. Onun yaşam özü ameliyat masasının üzerinde süzülüyor ve o her şeyi izliyor. Bazı hastalar sadece doktorların bildiği şeyleri gördüklerini bildiriyor, bazıları bildirmiyor. Kendilerini masada görmeye izin vererek o ameliyata girenler. Bu “ruh iletişimidir.” Onların çok boyutlu kısımları bunun hepsini izledi.

Burada bakılacak çok şey var ve bunun bir kısmı zamanla çok kanıtlanabilirdir. Çalışmalar samimiyetle başladığı zaman, bu şeylerin bazıları ortaya çıkmaya başlayacak. İnsanlık yaşam ile ilgili tamamıyla yeni bir kavramlar setine izin vermek zorunda olacak ve bunlardan biri şu olacak: Çok boyutlu yaşam ebedidir, maddi yaşamdan tamamen ayrıdır. Bilinç ebediyen sürer ve ruh aslında tekrar tekrar geri gelir. Bunun hiç kanıtı olabilir mi? Evet. Ama birçok insan bunu inkar edecek. Daha fazla sayıda çocuk en son yakın ölümlerini hatırlamaya başladığı ve bilinemeyecek gerçekleri verebildikleri zaman, bu ana görüşten olanlar tarafından araştırılmaya başlanacak. Daha da fazla sayıda çocuk hikayelerini anlatacak ve gezegende ruhsal farkındalıkta yeni bir bölümün başladığını bileceksiniz. Bir çok insan bulguların gösterdiği şeyleri inkar edecek, çünkü bu onların gerçeğine uymuyor.

Dünya buna bakmaya başladığı zaman, tüm ruhsal inançların köşesini dönmeye başlayacak. Bu ne kadar uzakta? Çok, çok uzak. Buna üzülmeyin sevgililer, çünkü orada olacaksınız. Buna bir zaman sınırı koymayın. Bu gerçekleştiği zaman, orada olacaksınız. Gelecek sefer bu [gelecek] yaşamda uyandığınızda, bir çok seviyelerde kim olduğunuzu hatırlayacaksınız. Bu, bu kez yapmış olduğunuzdan çok daha harika bir şekilde olacak. Hayatınızda daha sonra olmayacak, siz çocukken gerçekleşecek. Bu örnek çocuklardan biri olabilirsiniz!

Ruh İletişiminin Blokları ve Filtreleri

Bloklardan ve filtrelerden konuşayım. Bu çok boyutlu şeyleri hissetmeye veya onlara inanmaya izin vermenin ana bloğu gelenektir. Bu sözcüğü “size öğretilmiş olan şeyler” anlamında kullanıyoruz. Size öğretilmiş olan şey tüm gücüyle gerçekten görmediğiniz bir enerjiyi sizin üzerinizde tutar, ama oradadır. İnanma şeklinizi değiştirmek sizin için kutsal veya değerli olan bir şeyi yeniden düşünmenizi gerektirir, çünkü güvendiğiniz birileri veya bazı organizasyonlar bunu size öğrettiler. Belki bu anne babanızdı veya okulunuz ya da sevdiğiniz, hayran olduğunuz başkaları? Gerçek size öğretilen kavramların kavranmasıdır. Bu olduğu zaman, bilinciniz “onları sahiplenir” ve gerçek olan bundan başka her şey sizin tarafınızdan gerçek olarak görünmez. Bu yaptığınız bir taahhüttür ve sizi içinde olduğunu bile bilmediğiniz bir kutuya yerleştirir.

Bir İnsan bu inanılmaz bloğun üstesinden nasıl gelir? Geleneği nasıl değiştirebilirsiniz? Yanıt, size öğretilmiş olan şeyi iptal etmek ve farklı bir şeylere izin vermek zorunda olduğunuzdur. Bu o kadar zordur ki bazıları asla bunun üstesinden gelmez. Yapamazlar ve bu daimi blok dediğimiz şey olarak kalır. Profesyoneller kuvvetli bloklara sahip olmaya eğilimlidir, çünkü onları şu anda bulundukları yere getiren en uzun eğitimi aldılar. Onlar için öğrenmiş oldukları şeylere meydan okuyan bilgiye izin vermek zordur, çünkü bu onların entellektüel hayatta kalmalarında kaos yaratır.

Filtre: Bazen, Işık işçileri kendi hakikatları olması için bazı bilgilere izin verebiliyorlar, ama hepsine değil. Örneğin diyelim ki, öğrenmiş olduğunuz şeyler Kryon’un öğrettiği ezoterik sistemin bir veya iki yönüyle çatışıyor. Bazılarına açıksınız, diğerlerine değilsiniz. Bu bir problem midir? Hayır. Yine, hangi kısma gereksiniminiz olduğunu görmek için ruhunuzun “penceresini temizleme” özgür seçimine sahipsiniz. İnsan psişeniz lineer şekilde bölümlere ayrılmıştır, bu nedenle bir türde bir şeye tamamen açık olabilirsiniz ve diğerine hala kararsız kalırsınız. Buna filtre adı verilir ve hakikatin açığa çıkmasının İnsanlar için süregiden bir süreç olduğunu anlıyoruz.

Filtre bütün resmi görmenizi engeller, ama doğru olan diğer şeylere izin verir. Bunun yaptığınız şeyi ve onu nasıl yaptığınızı çarpıttığını söyleyebilirsiniz. Bu en iyi eski enerjileri yeni enerjilerle karıştıran şifacılarda, psişiklerde ve kanallarda gözlenir.

Örneğin, bir kanalı ele alalım. [Kryon gülümser]. O önünüzde oturuyor olabilir ve iyi ve gerçek bilgiye sahip olduğunu hissediyordur. Ancak, onun geçmiş performansı bazı alanlarda diğerlerinden daha iyi olduğunu açıkça gösteriyor. O size gelecek ile ilgili tahminler verir, ama sonra bunlar gerçekleşmez. Size zaman ve tarih verir ve hiç bir şey olmaz. O zaman bunun gibi bir kanal hakkında ne düşünürdünüz? “Pekala, belki gerçekte kanallık yapmıyordur?” diye düşünürdünüz. Buna benzer gerçekte kanallık yapan, ama hala gördükleri şeyi nasıl yorumlayacaklarının “penceresini temizleyen” birçokları vardır.

Onların filtresi vardır ve filtre onlara geleceğin korkunç son ile dolu olacağınının öğretilmiş olmasıdır. Bu nedenle onlar kanallık halinde iken aradıkları şey budur. Bunu sarsmak onlar için zordur ve onlar aslında kanallık yapıyor olurlar, ama süreçte çıkıp bu gezegende nelerin olacağının potansiyellerine ve “olasılıklar çorbasına” bakıyorlar ve en kuvvetli olanları görmek yerine, en dramatik olanları bildiriyorlar – bunlar çok uzak potansiyeller olsa bile. Görüyor musunuz? Onların filtreleri her ne olursa olsun onlara olumsuz olanı çekiyor.

25 yıldır gezegeniniz için en kuvvetli potansiyellerin sizlerin şeyleri yavaşça temizlemekte olduğunuz şeyler olduğunu partnerim vasıtasıyla size anlatmaktayım. Yeni enerji önünüzde ve barış dolu bir gezegene doğru gidiyorsunuz. Bin yıl geçişinde problemler olmayacağını söyledim ve olmadı. Soğuk Savaşın sona ereceğini söyledim ve sona erdi. Her şeye ve kadim kehanete rağmen, 1989’da köşeyi döneceğinizi söyledim ve döndünüz. Bu, geleceğinizin en kuvvetli potansiyeli olarak kalıyor. Şimdi eski enerjinin karşı koyacağını söylüyorum ve karşı koyuyor [haberlerinize bakın].  İş başında kalmak için sizi geri çekmek istiyor. Ama yapamaz.

Dünyada barış ve daha yüksek bilinç en kuvvetli potansiyel olarak kalıyor ve bu nedenle buradayım, sevgililer. Bunu net bir şekilde anladığınızı umuyorum. Ama bu başka potansiyeller olmadığı anlamına gelmez. Muhtemelen bir milyon yıl içinde gerçekleşemeyecek olan bazı potansiyeller vardır. Bunlar da eski potansiyellerdir, ama hala “oradadırlar” ve kanal karanlık bir filtreden bunları görür ve asla büyük resmi görmez. Onların filtreleri ne olursa olsun felaketin gelmekte olduğudur, geri gelip size bu mesajı verirler. Bu bir filtredir.

Başka bir filtre: Tam şu anda size kişisel bir soru sorsam ne olurdu? Sizi tanıyorum, bu nedenle soracağım: “Bunun gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Bu kanallığın gerçek bir şey olduğuna inanıyor musunuz?

“Evet inanıyorum,” dersiniz.

“Sevgililer, içinde çoklu geçmiş yaşamların temsil edildiği bir Akash’ınız olduğuna ve yaşlı bir ruh olduğunuza inanıyor musunuz?

“Evet inanıyorum.”

Bu iyi! İyi ediyorsunuz ve izin veriyorsunuz, öyle değil mi? Ruh iletişimine başlıyorsunuz. “Sevgililer, sonraki seviyeye geçmeye hazır mısınız?”

“Evet hazırım.”

Gerçekten de! O zaman ilerleyin ve gerçekleşmeye başlayacak ilk şey epifiz bezinizin size sezgisel düşünce vermesi için çalışmayı artırmasıdır. İyi bir iletişime sahip olmaya başlarsınız, ama aniden durur. Filtre oradadır.

Filtre: Bu iletişim armağanını hak etmiyorsunuz. Siz değersizsiniz.

Neden insanlık bir üstadın hayatına bakar ve üstadın onlara öğrettiklerini dinlemek yerine, o üstada ibadet etmek ve onurlandırmak için üstadın geçtiği ıstırabı taklit etmeye çalışmak zorunda olduklarına karar verir? Bu filtredir! Bunu görüyor musunuz? Mesajı almak yerine, değersiz olduğunuzu alıyorsunuz, çünkü üstadın geçmiş olduğu şeylerden siz geçmediniz.

Bu nedenle – hazır mısınız? – Tanrı’nın sevgisini almak için veya içinizdeki kutsallığa sahip çıkmak için, ıstırap çekmelisiniz. Bu bir filtredir. Bu yargılama değildir, sevgililer, bu sadece İnsanların eski enerjide izne sahip olmadıklarına karar verdiklerini ifşa ediyor. İnsanlık onun gerçekten ne anlama geldiğinin yapısı, bilgisi veya bilgeliği olmadan bazı şeylere bakıyor. Bu nedenle bu filtre spiritüel olarak yaptığınız her şeyi önyargılı kılıyor ve onu size öğretilmiş olan şeye çekiyor. Kaç tane Yeni Çağ sürecinin değersizliğe dayandığını biliyor musunuz? Birçok. Belki bazı şeyleri yeniden düşünmenin ve bunun yerine şununla başlamanın zamanıdır: Siz muhteşemsiniz! Muhteşem ruh iletişimi yaratmaya devam edin. Bunu hak ediyorsunuz!

Baştan başlayın. Kendinize sorun, ben seviliyor muyum? Sonra elinizi tutmamıza izin verin ve oradan devam edin. Eğer gerçekten onu saf niyetle istiyorsanız bu sorunun yanıtındaki ürpertileri hissedin. Spiritüel ana okuluna gidelim ve oradan başlayalım sevgili yaşlı ruh, böylece bloklar ve filtreler ortadan kalkmaya başlar ve zeka kenara çekilir.

Size bugün mesajı vermek için, partnerim bu filtreleri atmayı öğrenmek zorunda kaldı ve filtreler kuvvetliydi. Filtreleri ona şunları söyledi, “Bunun olması olası değil. Bilimsel olarak, bunun bir anlamı yok ve 3B’de şeyler bu şekilde işlemez.” İlk günlerde kendisine şöyle söylüyordu, “Lee, kanal olduğun rolünü yapıyorsun. Bunu uyduruyorsun; bu olamaz.” Sonra filtreleri gördüğü gerçekle yavaşça yenildi. En büyük olanı – kendine değer verme eksikliği. Partnerim, “Ağzımı açarsam, kendimi aptal yerine koyacağım” diyordu. Pekala, bunu yaptı! Sonra bunu yendi ve daha iyi oldu. Sonra gelmemize izin verdi ve daha da iyi oldu. Onu nasıl inandırdık biliyor musunuz? Kalbi vasıtasıyla, zekası değil. O zaman ve sadece o zaman, kafası ve kalbi arasındaki farkı tartmak zorundaydı ve kalbi kazandı.

Sevgililer, bu size davetimizdir, şimdi kuralları biliyorsunuz. Her zaman buradayız. Buna ne kadar inanıyorsunuz? Her şeyde size yardım etmeye hazırız. Buna ne kadar inanıyorsunuz?

Şimdi blokları biliyorsunuz; bu gelenektir, geçmiş öğretiler ve eski enerji düşüncesidir. Onu bilmenize asla izin vermeyen eski enerjiye dayanan bilmediğiniz şeyin yargılaması yoktur. Herhangi bir İnsan Varlığını nasıl yargılayabiliriz? Karanlık bir odaya kapatıldığınız zaman ışığı görmediğiniz için sizi nasıl suçlayabiliriz? Bu, hatalı olmuş olduğunuzu ve şimdi haklı olduğunuzu size anlattığımız bir mesaj değildir. Bu, karanlıkta olduğunuzu ve şimdi ışığın açıldığını söyleyen bir mesajdır! Bu, orada olduğunu bilmediğiniz yeni şeyleri görmeye dayanan bildiğinizi düşündüğünüz şeyde baştan başlamanın zamanı olduğunu söyleyen bir mesajdır!

Yaşlı ruh, ışık taşıyorsun. Gerçek olduğunu düşündüğünüz şeyde yeniden başlamak zorunda olabilirsiniz. Şifacı, bunu işitiyor musun? Burada kimin olduğunu biliyorum. Neden şeylerin iyi işlemediğini bilmek istiyorsunuz? Bunu kimin okuduğunu biliyorum! Bunun nedeni eski enerjinin şimdi işe yaramayan şeyleri size yaptırmasıdır. Buna devam edebilirsiniz, ama siz çok güçlüsünüz ve sonuçlara sahip olmanızı istiyoruz! Bunu ikiye katlayın! Üçe katlayın! İnsanlığa yardım etme potansiyeliniz müthiştir!

Kolaylaştırıcı, bunu dinle ve yanlış yorumlama. Tanrıyı bilmek için fakir olmak zorunda değilsin. Bununla tamam mısın? Hayatını kazanabilirsin, dik durabilirsin ve “Ben bir şifacıyım; bir okuyucuyum” diyebilirsin ve karşılığında bir şeyler almayı hak edebilirsin. Bu, hizmetleriniz için bir değiş tokuş olabilir veya para olabilir ve bu uygundur. Yapamayacağınızı size kim söyledi? Yanıt: Gelenek. Bu spiritüel ise, özgür olması varsayılır. Bunu işittiniz mi? Bir hizmet sunuyorsanız, bundan geçiminizi sağlayabilirsiniz ve bu herhangi spiritüel kuralları çiğnemez.

Biraz spiritüel sağduyunun hüküm sürmesine izin verelim. Mülkiyet ve para olmayan şeyleri verdiğiniz yerde eşitliği dengelemenin yolları vardır. Yıllar önce partnerime söyledim: Kryon’un mesajları ücretsiz olsun! Bu enerji ücretsiz olsun. Bunu ücretsiz dinliyor ve okuyorsunuz, sevgililer. Sonuç buydu. İnsan, Lee olarak yaptığı şeylerden geçimini sağlamanın uygun olduğunu söyledim. Onun öğretisi ve fiziksel ürünleri onun aletlerinden ve yeteneğindendir, ama Kryon mesajları herkese ücretsiz olmalıdır. Bunun bütünlüğünü görüyor musunuz? Bundaki dengeyi görüyor musunuz?

Istırap çekmek ve fakir olmak zorunda değilsin. Dik durabilirsin, yaşlı ruh. Bu şeylerde dengeli olmanın zamanı. Başkalarının içinizdeki ilahi dengeyi görmesine izin verin. İhtişamınızın yolunda duran blokları ve filtreleri görmeye ve yok etmeye başlayın. Ruhun elini tuttuğunuz zaman, Yüksek Benliğiniz sizinle konuşmaya başlar. Bu olduğu zaman, yaşamınızı uzatmaya ve sağlığınızı geliştirmeye yardımcı olacak bilgiyi size verecektir. Sevgililer, blokları durdurur ve filtreleri açarsanız, eski enerjide hayatta kalmak hakkında kaygılanmak zorunda olmazsınız.

Bugünün mesajı budur, ama aynı zamanda dünün ve yarının da mesajıdır. Sizden bir çok insan var ve bu çalışmada yeni olan bir çok insan var ve bunu bir çok kez duymalısınız. Şimdi, yine, burada kimin olduğunu biliyorum, kimin dinlediğini, kimin okuduğunu ve kimin izlediğini biliyorum. İnsan beyninin inatçılığını biliyorum, bu nedenle size şunu söyleyeceğim, “Bu yaşamda olmazsa, o zaman sonrakinde. Biz çok sabırlıyız ve dünya da sabırlı.”

Yol boyunca zorluklar olabilir, sevgililer ve “Uygarlık geriye doğru gidiyor” diyenleriniz olacaktır. Sağduyuyu kullanmanızı istiyorum. Tüm dünyayı yeniden ayarladığınız ve İnsan bilincinin yeniden ayarlanmasını dahil ettiğiniz zaman, hayal kırıklığına uğrayacak olan bir çokları olacak. Meydan okuma olacak. Eski yollar artık işe yaramıyor. Herşeyde, hatta yeni çağda bile bölünmeler göreceksiniz. Bunu size anlattık. Bu mesaj eski öğreti ve geleneklere yatırım yapanların hoşuna gitmeyecek. Ama buna izin verenlere bir ifşaat olarak görünecek.

Gerçeğinizi yenileyin!

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)

Kaynak: http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/kryon/kryon-ruh-iletisimi-bolum-1/

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
0
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
0
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı