RAMTHA’NIN SÖZLÜĞÜ (DICTIONARY)

Analojik zihin: Analojik zihin tek bir zihin demektir. O, birincil bilincin ve  bilincin, Gözlemci' nin ve kişiliğin uyumlanmasının sonucudur. Bedenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci mühürleri bu zihin halindeyken açılır. Bantlar, bir çarkın içindeki bir başka çark gibi, zıt yönlerde dönerek güçlü bir vorteks yaratır ve böylece beynin ön lobunda tutulan düşüncelerin yoğunlaşıp tezahür etmesini sağlar.


Ağ: Bu, Ramtha tarafından zihinsel bir imgelemeyle bilinci ve enerjiyi yükseltip Sıfır Noktası Enerji alanına ve realitenin dokusuna erişmek için yaratılmış olan bir tekniktir. Bu teknik sadece Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nda öğretilmektedir.

Alacakaranlık: Bu terim, Ramtha tarafından öğretilen ve öğrencilerin bedenlerini derin uykuya benzer kataleptik bir hale sokup, bilinçli farkındalıklarını korumayı öğrendikleri disiplini tanımlamak için kullanılır. Alacakaranlık İmgeleme İşlemi, Liste disiplinini ya da diğer imgeleme biçimlerini uygulamak için kullanılan işlemdir.

Alan-çalışması: Bu, Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nun temel disiplinlerinden biridir. Burada öğrencilerden bilip deneyimlemek istedikleri bir şeyin simgesini oluşturmaları ve onu bir kartın üzerine çizmeleri istenir. Bu kartlar büyük bir alanın çit parmaklıklarına boş tarafları dışa bakacak şekilde yerleştirilir. Öğrenciler gözlerini bağlayıp simgeleri üzerinde odaklanırlar, bilinç ve enerji ve analojik yasasını uygulayarak, doğrudan kendi kartlarına doğru yürürler.

Altın beden: Bu, beşinci kata, süper bilince ve x-ışını frekansına  ait olan bedendir.

Altıncı kat: Altıncı kat, hiper-bilinç ve gamma ışını frekans bandının âlemidir. Bu katta tüm yaşamla bir olma farkındalığı deneyimlenir.

Altıncı mühür: Bu mühür epifiz salgıbezi ve gamma ışını frekans bandı ile  Bu mühür aktifleştiğinde, bilinçaltı zihnin bilişini filtreleyip perdeleyen ağımsı oluşum açılır. Beynin açılışı bu mührün açılışını ve onun bilinç ve enerjisinin aktifleşmesini ifade eder.

Ana/Baba prensibi: Bu tüm yaşamın, Tanrı Baba’nın, ebedi Ana’nın, Sıfır Noktası’ nın  kaynağıdır.

Analojik: Analojik olmak, Şimdide yaşamak anlamına gelir. O yaratıcı  ve  zamanın, geçmişin ve duyguların dışındadır.

Analojik zihin: Analojik zihin tek bir zihin demektir. O, birincil bilincin ve  bilincin, Gözlemci’ nin ve kişiliğin uyumlanmasının sonucudur. Bedenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci mühürleri bu zihin halindeyken açılır. Bantlar, bir çarkın içindeki bir başka çark gibi, zıt yönlerde dönerek güçlü bir vorteks yaratır ve böylece beynin ön lobunda tutulan düşüncelerin yoğunlaşıp tezahür etmesini sağlar.

Aydınlanma: Aydınlanma, insanın kendini tam olarak idrak etmesi, ölümsüzlüğe ve sınırsız zihne erişmesidir. O, omurganın dibindeki kundalini enerjisini beynin uykudaki bölümlerini açan yedinci mühre yükseltmenin sonucudur. Enerji, beyinciğe ve orta-beyne nüfuz ettiğinde ve bilinçaltı Zihin açıldığında  birey aydınlanma denen göz kamaştırıcı bir ışık patlaması deneyimler.

 Ayna bilinç: Sıfır Noktası. Boşluğun tasarlama eylemini taklit ederek kendi ayna yansımasını yarattı: bu, Boşluğu keşfetmeyi mümkün kılan bir referans noktasıdır. Ona ayna bilinç yada ikincil bilinç denir.

Bantlar: Bantlar insan bedenini kuşatan ve onu bir arada tutan yedi frekanslı iki dizidir. Her bir bandın yedi-frekans tabakasının  her biri insan bedenindeki yedi bilinç düzeyinin yedi mührüne karşılık  gelir. Bantlar. iki-zihin ve analojik zihin süreçlerini sağlayan  aura alanıdır.

B&E: Bu. Bilinç&Enerji’nin kısaltılmış halidir ve Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nda öğretilen. tezahür ettirme ve bilinci yükseltme temel disiplininin simgesidir. Bu disiplin yoluyla öğrenci analojik bir zihin hali yaratmayı. yüksek mühürleri açmayı ve realiteyi Boşluk’ tan yaratmayı öğrenir. Başlangıç B&E semineri, ilk başlayan öğrenciler için bir tanıtım semineridir: bu seminerde öğrenciler Ramtha’ nın öğretilerinin temel kavramlarını ve disiplinlerini öğrenirler.

B&E=R. Bilinç ve enerji  realitenin doğasını yaratır. Beden zihin bilinci: Beden zihin bilinci, fiziksel kata ve insan bedenine ait olan bilinçtir.

Benlik: Benlik. insanın -kişilikten farklı olan gerçek kimliğidir. Kişinin aşkın veçhesidir. 0, ikincil bilinci, involüsyon ve evolüsyon ya da bilinmeyeni bilinir kılma yolculuğundaki yolcuyu ifade eder.

Beşinci kat: Beşinci varoluş katı süper-bilinç katı ve x-ışını frekansıdır. Ayrıca, Altın Kat ya da cennet olarak da bilinir.

Beşinci mühür: Beşinci mühür, spiritüel bedenimizin bizi beşinci kata bağlayan merkezidir. Bu mühür tiroit salgıbeziyle, gerçeği dualizm (ikilik) olmadan söyleyip yaşamakla ilgilidir.Bilinç: Bilinç, Boşluğun kendi kendini düşünüp tasarlamasından doğmuş çocuktur. Tüm varlığın özü ve dokusudur. Var olan her şey bilinçten kaynaklanır ve onun hizmetkâr enerjisiyle dışsal olarak tezahür eder. Bilinç akımı Tanrı zihninin sürekliliğini ifade eder.

Bilinçaltı zihin: Bilinçaltı zihnin yeri beyincik ya da sürüngen beynidir. Beynin bu bölümü ön lob ve tüm bedenle bağımsız bağlantılara; ayrıca Tanrı’nın zihnine, çağların bilgeliğine erişme gücüne sahiptir.

Bilinç ve enerji: Bilinç ve enerji yaradılışın dinamik kuvvetidir ve ayrılmaz biçimde birleşiktir. Var olan her şey bilinçten kaynaklanmış ve onun enerji etkisinin maddeye dönüştürülmesiyle tezahür etmiştir. Bilinmeyeni bilinir kılmak: Bu ibare, Kaynak bilince verilen ve Boşluğun tüm sonsuz potansiyellerini tezahür ettirip bilinçli farkındalığa çıkarmayı içeren ilk tanrısal emri ifade eder. Bu bildirim, dinamik tekâmül, açılma (evolüsyon) sürecini teşvik eden temel niyeti temsil eder.

Bilinmeyen Tanrı: Bilinmeyen Tanrı, Ramtha’nın atalarının, Lemuryalıların tek Tanrısı idi. Bilinmeyen Tanrı aynı zamanda insanın unuttuğu tanrısallığını ve tanrısal kökenini temsil eder.

Birinci kat: Bu, maddesel ya da fiziksel katı ifade eder. Bu imaj bilincinin ve Hertzian frekansının katıdır. Yoğunlaşmış bilinç ve enerjinin en düşük ve yoğun formudur.

Birincil bilinç: O Gözlemci’dir, büyük benliktir, insanın içindeki Tanrı’dır.

Birinci mühür: Birinci mühür, üreme organları, cinsellik ve hayatta kalma mücadelesi ile ilişkilidir.

Boşluk: Boşluk, her şeyin potansiyel olarak bulunduğu, ama maddesel olarak bulunmadığı engin bir hiçlik olarak tanımlanır.

Büyük Çalışma: Büyük Çalışma, Kadim Bilgelik Okullarının öğretilerinin pratik uygulamasıdır. Bu terim insanın aydınlanmasını ve ölümsüz, tanrısal bir varlığa dönüşmesini sağlayan disiplinleri ifade eder.

Büyük Çalışmanın Disiplinleri: Ramtha’nın Kadim Bilgelik Okulu Büyük Çalışmaya adanmıştır. Bu okulda uygulanan Büyük Çalışma Disiplinlerinin hepsi Ramtha tarafından tasarlanmıştır. Bu uygulamalar öğrencinin Ramtha’nın öğretilerini uygulama ve deneyimleme fırsatına sahip olduğu güçlü inisiyasyonlardır.

Değişmiş-ego: Değişmiş-ego, insanın sınırlı kişiliği anlamına gelir ve bireyin kendi gerçek ve tanrısal benliğini değiştirmesini ve bastırmasını ifade eder.

Dördüncü kat: Dördüncü varoluş katı köprü bilincin ve mor-ötesi mavi frekansın alemidir. Bu kat, eskinin yok edicisi ve yeninin yaratıcısı olan Şiva katı olarak tanımlanır. Bu katta, enerji henüz pozitif ve negatif yüke bölünmemiştir. Fiziksel bedenin her kalıcı değişimi ya da şifası önce dördüncü kat ve Mavi Beden düzeyinde gerçekleşmelidir. Bu kata ayrıca Mavi Kat ya da Şiva katı da denir. Dördüncü mühür: Dördüncü mühür, koşulsuz sevgi ve timüs salgıbezi ile ilişkilidir. Bu mühür aktifleştiğinde, bedeni kusursuz sağlık içinde tutan ve yaşlanma sürecini durduran bir hormon salgılanır. Duygular: Bir duygu bir deneyimin fiziksel, biyokimyasal etkisidir. Duygular geçmişe aittir, çünkü onlar beynin sinir-hücresi-ağında çoktan bilinen ve yaşanmış deneyimlerin ifadesidir.

Duygusal beden: Duygusal beden bir bireyin kişiliğini tanımlayan geçmiş duyguların, tutumların ve elektro kimyasal kalıpların bir toplamıdır. Ramtha, onu aydınlanmamış olanın ayartması olarak tanımlar. O, tekrar doğuş döngüsünün nedenidir.

Düşünce: Düşünce bilinçten farklıdır. Beyin, bir bilinç akımını işlemden geçirerek onu düşünceler denen nörolojik, elektriksel ve kimyasal etki parçalarına, holografik görüntülere ayırır. Düşünceler zihnin yapı taşlarıdır.

Enerji: Enerji bilincin karşılığıdır, onunla aynı amaca hizmet eden şeydir. Tüm bilinç kendisiyle birlikte dinamik bir enerji tesiri, ışıma ya da kendisinin doğal ifadesini taşır. Aynı şekilde, tüm enerji formları, kendileriyle birlikte, onları tanımlayan bir bilinç taşır.

Evolüsyon: Evolüsyon (tekâmül, açılma), en yavaş frekans ve kütle düzeyinden, en yüksek bilinç düzeylerine ve Sıfır Noktasına, yani yuvaya geri dönüş yolculuğudur.

Göndermek-ve-almak: Göndermek ve almak, Ramtha tarafından öğretilen bir disiplindir. Burada öğrenci duyusal algıyı dışlayarak orta-beynin yetisini kullanıp bilgiye erişmeyi öğrenir. Bu disiplin, öğrencinin telepati ve geleceği görme psişik yeteneğini geliştirir.

Gösteri katı: Fiziksel kata gösteri katı da denir. Bu, kişinin duygusal anlayışını genişletmek için yaratıcı potansiyelini kütlede sergileme ve bilinci maddesel formda gözlemleme fırsatı bulduğu kattır. Gözlemci: Bu, kuantum mekaniğinin parçacık dalgasını çökertmekten (enerjiyi yoğunlaştırıp maddeye dönüştürmekten) sorumlu olan Gözlemciyi ifade eder. O, insanın içindeki gerçek benliği, Öz’ü, birincil bilinci, Tanrı’yı temsil eder.

Gününü Yaratmak: Bu Ramtha tarafından yaratılmış olan bir tekniktir. Bu teknik, sabah erkenden, gün başlamadan, bilinç ve enerjiyi yükselterek yapıcı bir deneyimler ve olaylar plânı yaratmayı içerir. Hieropant: Bir hieropant öğrettiği şeyi tezahür ettirebilen ve öğrencilerini böyle bir bilgiye inisiye edebilen bir üstat öğretmendir.

Hiper-bilinç: Hiper-bilinç, altıncı katın ve gamma ışını frekansının bilincidir.

Işık: Işık, üçüncü varoluş katını ifade eder.

Işık-beden: Bu, üçüncü bilinçli farkındalık katına ve görünür ışık frekansı bandına ait olan bedendir.

İçimizdeki Tanrı: 0, Gözlemci’dir, gerçek benliktir, birincil bilinçtir, Öz’dür, insanın içindeki Tanrı’dır.

İkili zihin: Bu terim iki zihin anlamına gelir. O, derin bilinçaltı zihnimize erişmeden, insan kişiliğinin ve fiziksel bedenin bilgisine erişerek üretilen zihindir. İkili zihin sadece neokorteks’in ve ilk üç mührün bilgisine, algısına ve düşünce süreçlerine dayanır. Dördüncü, beşinci ve altıncı mühürler bu zihin hali içindeyken kapalı kalırlar.

İkinci kat: Bu, toplumsal bilinç ve kızıl ötesi frekans bandının varoluş katıdır. Acı ve ıstırapla ilişkilidir. Bu kat, görünür ışık frekansı katı olan üçüncü katın negatif kutbudur.İkincil bilinç: Sıfır Noktası, Boşluğun kendini tasarlama eylemini taklit ederek kendi ayna yansımasını yarattı; bu, Boşluğun keşfedilmesini mümkün kılan bir referans noktasıdır. Ona ayna bilinç veya ikincil bilinç denir.

İkinci mühür: Bu mühür, toplumsal bilincin ve kızılötesi frekans bandının enerji merkezidir. Acı ve ıstırapla ilişkilidir ve alt karın bölgesinde yer alır.

İlk üç mühür: İlk üç mühür cinsellik, hayatta kalma mücadelesi, acı ve ıstırap, mağdurluk ve zorbalık mühürleridir. Bunlar genelde insan dramının tüm karmaşıklıklarında rol oynayan mühürlerdir.

İmaj: toplumsal bilinci ifade eder. Ayrıca, sinir-hücresi-ağı ya da kişilik tarafından üretilen zihni ifade eder.

İnsanlar, yerler, zamanlar ve olaylar:Bunlar insan deneyiminin kişiliğin duygusal olarak bağlı olduğu ana alanlarıdır.Bu alanlar insanın geçmişini temsil eder ve duygusal bedenin içeriğini oluşturur.

İnvolüsyon: Bu, Sıfır Noktası’ndan ve yedinci kattan, en yavaş ve yoğun frekans düzeylerine ve kütleye yapılan yolculuktur.

İsim-alanı: İsim-alanı, Alan-çahşması disiplininin uygulandığı büyük alana verilen isimdir.

JZ Knight: JZ Knight, Ramtha tarafından, ona kanallık yapması için seçilmiş kişidir. Ramtha, JZ’den sevgili kızı olarak söz eder. O, Ramtha’nın bu dünyadaki enkarnasyonu sırasında Ram’ın Evinin çocuklarından biri olan Ramaya idi.

Kişilik: Kişilik ikincil bilinçtir, ayna bilinçtir, tanrısal kökenini unutmuş olan yolcudur. Bkz. Duygusal beden.

Kundalini: Kundalini enerjisi, bir insanın ergenlik çağında yüksek mühürlerden omurganın dibine inen yaşam gücüdür. Bu genelde omurganın dibinde çöreklenmiş bir yılan olarak resmedilen, insan tekâmülü için ayrılmış büyük bir enerji paketidir. Bu enerji, ilk üç mühürden gelen ve cinsellikten, acıdan ve ıstıraptan, güçten ve zorbalıktan sorumlu olan enerjiden farklıdır. 0 genelde uyuyan yılan ya da ejderha olarak tanımlanır. Kundalini enerjisinin başın tepesine çıkış yolculuğuna aydınlanma yolculuğu denir. Bu yolculuk bu yılan uyanıp omurga çevresinde dans etmeye, omurga sıvısını iyonlaştırmaya ve onun moleküler yapısını değiştirmeye başladığında gerçekleşir. Bu eylem orta-beynin ve bilinçaltı zihnin kapısının açılmasına neden olur.

Liste: Liste, Ramtha’nın öğrettiği bir disiplindir. Burada öğrenci bilmek ve deneyimlemek istediği şeylerin bir listesini çıkarır vesonra  ona analojik bir bilinç hali içinde odaklanır. Liste, kişinin sinir hücresi-ağını değiştirmek ve yeniden programlamak için kullanılan haritadır. Kişide ve onun realitesinde anlamlı ve kalıcı değişimler yaratmaya yardımcı olan bir uygulamadır.

Mahalle Yürüyüşü: Bu, bilinci ve enerjiyi yükseltmek ve artık istemediğimiz sinir-hücresi-ağlarımızın ve düşünce kalıplarımızın yerine. seçimimiz doğrultusunda yenilerini geçirmek için JZ Knight tarafından yaratılmış bir yöntemdir. Bu yöntem sadece Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nda öğretilmektedir.

Mavi Ağ’lar: Mavi Ağ’lar fiziksel bedenin süptil bir düzeyindeki temel yapıyı temsil eder. O, fiziksel âlemin mor-ötesi mavi  frekans düzeyinde titreşen görünmez iskelet yapısıdır.

Mavi Beden: Bu dördüncü varoluş katına, köprü bilincine ve morötesi mavi frekans bandına ait olan bedendir. Mavi Beden, ışık-bedenin ve fiziksel katın efendisidir.

Mavi Beden Dansı: Bu, Ramtha tarafından öğretilen ve öğrencinin bilinçli farkındalığını dördüncü kat bilincine yükselttiği bir disiplindir. Bu disiplin, Mavi Bedene erişilmesini ve dördüncü mührün açılmasını sağlar.

Mavi Beden Şifası: Bu, Ramtha tarafından öğretilen ve öğrencinin fiziksel bedenini şifalandırmak ya da değiştirmek amacıyla bilinçli farkındalığın dördüncü kat bilincine ve Mavi Bedene yükselttiği bir disiplindir.

Maymun-zihin: Maymun-zihin kişiliğin kararsız biçimde hareket eden zihnini ifade eder.

Mesih: Mesih, tek bir bireyin ismi ya da ünvanı değildir. Bu, fiziksel katın üzerinde hâkimiyet kurmuş ve ölümü yenmiş tüm o bireylere verilmiş isimdir. İnsandaki Mesih, içimizdeki Tanrı’yı, kişinin tanrısal veçhesini ifade eder.

Mesih yürüyüşü: Mesih yürüyüşü, Ramtha tarafından tasarlanmış ve öğrencinin çok yavaş ve keskin bir farkındalıkla yürümeyi öğrendiği bir disiplindir. Bu disiplinde öğrenci attığı her bir adımla bir Mesih’in zihnini tezahür ettirmeyi öğrenir.

Müthiş: Ramtha, bu sözcüğü olağanüstü ve alışılmadık, eyleminde kontrolsüz ve aşırı derecede cesur ya da ateşli bir şeyi ya da birini ifade etmek için olumlu bir biçimde kullanır.

Odaklanma: Bir düşünce üzerinde odaklanma yeteneği Büyük Çalışmanın disiplinlerinin esas unsurlarından biridir. Bu çalışmada bir düşünceyi temsil eden holografik bir resim beynin ön lobunda bilinçli ve anolojik olarak tutulur.

Öz: Sıfır noktasının dinamik vehçesidir.O, bilinmeyeni bilmeyi ve deneyimlemeyi arzulayan irade yada niyettir.Tanrı’nın ışık olarak genişlemiş halidir, tekil haldeki Tanrı zihnidir, Tanrısal benliktir, varlığın özüdür. O, fiziksel bedenin tüm moleküler yapısını kuşatır, böylece bedenin kütlesini bir arada tutar: Auranız, varlığınızın özüdür.

Özgür yer: Özgür yer, sınırlı kişiliğin kalıplarından kurtulma deneyimidir. Bireyin yaşamında daha önce kaotik ve çözümsüz görünen şeyleri berrak biçimde görüp anlamasını sağlayan daha geniş ve yüksek bir perspektif deneyimidir.

Ram: Ram, Ramtha isminin daha kısa bir versiyonudur. Ramtha, Baba anlamına gelir.

Ramaya: Ramtha JZ Knight’tan sevgili kızı olarak söz eder. JZ, Ramtha’nın bu dünyada yaşarken evlat edindiği ilk çocuk olan Ramaya idi. Ramtha  Ramaya’yı Rusya’da bir bozkırda terk edilmiş halde bulmuştu. Uzun yürüyüş sırasında bir çok kişi Ramtha’ya kendi çocuğunu bir sevgi ve saygı ifadesi olarak vermiş ve bu çocuklar Ram’ın Evi’nde büyümüşlerdi. Ramtha’nın kendi kanından hiç çocuğu olmasa da, evlat edindiği çocukların sayısı yüz otuz üçe erişmişti.

Ramtha (etimoloji): Aydınlanmış Varlık ve Rüzgârın Efendisi ünvanlarıyla birlikte anılan Ramtha ismi Baba anlamına gelir. Bu isim ayrıca Ram’ın müthiş günü olarak bilinen günde dağdan aşağı inen Ram’ı da ifade eder. “Eski çağlarda bundan söz edilir. Kadim Mısır’ da büyük fatih Ram’a adanmış bir cadde vardı. Ve onlar Ram’ın yolundan geçebilenlerin rüzgârı yenebileceklerine inanırlardı.”

Ruh: Ramtha, ruhtan, bireyin tüm involüsyon ve evolüsyon yolculuğunun bilgelik olarak kaydolduğu Yaşam Kitabı olarak söz eder.

Sarı beyin: Sarı beyin, Ramtha’nın  neokortekse, analitik ve duygusal düşüncenin evine verdiği isimdir. Ona sarı beyin denmesinin ne kullandığı ilk iki-boyutlu karikatür-tarzı çizimde neokorteks’in sarı olarak renklendirilmesiydi. O, bu çizimdeki beynin farklı veçhelerinin iyice anlaşılması için abartıldığını ve renklerle vurgulandığını açıklamıştı. Bu çizim beyin üzerinde yapılan tüm öğretilerde kullanılan standart gereç oldu.

Sıfır Noktası: Bu, Boşluk tarafından, kendini düşünüp tasarlama yoluyla yaratılmış ilk farkındalık noktasım ifade eder. Sıfır Noktası Boşluğun ilk, asıl, birincil çocuğudur. Sinir-hücresi-ağı: Birlikte bir işlev gören sinir hücreleri ağı.

Sonsuz Bilinmeyen: Bu, yedinci varoluş katının ve ultra-bilincin frekans bandıdır.

Süper-bilinç: Bu beşinci katın ve x-ışını frekans bandının bilincidir.Şiva:  Tanrı Şiva, Mavi katın ve Mavi bedenin Efendisini temsil eder. Şiva burada Hinduizmin o ünlü tanrısı anlamında kullanılmaktadır. Burada o  dördüncü kata, mor-ötesi mavi frekans bandına ve dördüncü mührün açılışına  ait bir bilinç halini temsil etmektedir. Şiva ne erkek ne de kadındır. Çift cinsiyetli bir varlıktır, çünkü dördüncü katın enerjisi henüz pozitif ve negatif kutuplara ayrılmamıştır. Bu, onunla, Şiva’nın bir karısı olan erkek tanrı olduğu geleneksel Hindu temsili arasında önemli bir farktır. Onun ayaklarındaki kaplan derisi, üç dişli mızrak ve başıyla aynı düzeydeki güneş ve ay bu bedenin ilk üç bilinç mührü üzerindeki hâkimiyetini temsil eder. Kundalini  enerjisi omurganın dibinden başın tepesine yükselen ateşli bir enerji olarak resmedilir. Bu da, Kundalini enerjisinin beşinci mühür ya da boğaz düzeyinden dışarı çıktığı Hindu geleneğinin Şiva temsilinden farklıdır. Şiva’nın bir başka simgesel imajı uzun koyu renk saçlar ve boynundaki inci kolyelerin bolluğudur ki bu da onun zengin deneyimlerini  bilgeliğe dönüştürmüş olduğunu gösterir. Okluk, yay ve oklar Şiva’nın güçlü iradesini fırlatıp kusurluluğu yok ettiği ve yeniyi yarattığı vasıtadır.

Tahumo: Bu, Ramtha tarafından öğretilen bir disiplindir. Burada öğrenci doğal çevrenin insan bedeni üzerindeki etkileri, soğuk ve sıcak üzerinde hâkimiyet kurmayı öğrenir.

Tank: Bu, Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nun disiplinlerinin bir parçası olarak kullanılan labirente verilen isimdir. Öğrenciler gözleri bağlı olarak bu labirentin girişini bulmayı ve onun içinden duvarlara dokunmadan ya da gözleri veya duyulan kullanmadan, Boşluk üzerinde odaklanarak ilerlemeyi öğrenirler. Bu disiplinin hedefi gözler bağlı haldeyken labirentin merkezini ya da Boşluğu temsil eden odayı bulmaktır.

Tank alanı: Bu, Tank disiplini için kullanılan labirentli büyük alanın ismidir.

Tanrı: Ramtha’nın öğretileri “Siz Tanrı’sınız” bildiriminin bir ifadesidir. İnsanlık kendini unutmuş Tanrılar olarak tanımlanır. Tanrı, Boşluk’tan farklıdır. Tanrı kendini düşünüp tasarlayan Boşluk’tan kaynaklanmış farkındalık noktasıdır. O. araştıran ve Boşluğun bilinmeyen potansiyellerini bilinir kılan bilinç ve enerjidir. Tüm yaradılışın her-şeye-kâdir ve her yerde mevcut Özü’dür.

Tanrı/insan: Bir insanın kendini tam idrak edip, Tanrı’yı tezahür ettirmesi.

Tanrılar: Tanrılar, teknolojik olarak gelişmiş ve 455.000 yıl önce diğer yıldız sistemlerinden dünyaya gelmiş olan varlıklardır. Bu varlıklar bizim DNA’mızı kendilerininkiyle birleştirip değiştirerek, insan ırkını genetik olarak yönlendirdiler. Onlar neokorteks’in evriminden sorumludurlar ve insan ırkını zorla boyun eğdirilmiş bir iş gücü olarak kullandılar. Bu olayların kanıtı Sümer tabletlerinde ve sanat eserlerinde kaydedilmiştir. Bu terim ayrıca, insanlığın, kendini unutmuş Tanrılar’ın gerçek kimliğini tanımlamak için de kullanılır.

Tanrı’nın zihni: Tanrı’nın zihni, herhangi bir zamanda herhangi bir boyutta yaşamış ya da herhangi bir gezegende veya yıldızda yaşayacak her yaşam formunun zihnini ve bilgeliğini kapsar.

Toplumsal bilinç: Bu, ikinci katın ve kızıl-ötesi frekans bandının bilincidir. Buna ayrıca insan kişiliğinin imajı ve ilk üç mührün zihni denir. Toplumsal bilinç insan toplumunun ortak bilincini ifade eder. 0 insan ırkı topluluğunun düşüncelerinin, varsayımlarının yargılarımn, önyargılarının, yasalarının, ahlâkının, değerlerinin, tutumlarının, ideallerinin ve duygularının toplamıdır.

Torsiyon Süreci: Bu, Ramtha tarafından, zihni kullanarak bilinci ve enerjiyi yükseltip bir torsiyon alanı yaratmak için oluşturulmuş olan bir tekniktir. Bu teknikle Öğrenci uzay/zaman’da bir solucan-deliği oluşturmayı, realiteyi değiştirmeyi ve görünmezlik, levitasyon, aynı anda iki yerde birden bulunma, ışınlama gibi boyutsal  fenomenler yaratmayı öğrenir. Bu teknik sadece Ramtha’nın Aydınlanma Okulu’nda öğretilmektedir.

Ulak: Bir ulak Ramtha’nın bu dünyadaki yaşamında belirli mesajları ya da bilgiyi getirmekten sorumluydu. Bir üstat öğretmen diğer insanlara kendi sözünü ya da niyetini bir deneyim veya bir olay şeklinde tezahür ettiren ulaklar yollama yeteneğine sahiptir.

Ultra-bilinç:  Bu, yedinci katın ve Sonsuz Bilinmeyen frekans bandının bilincidir. Bu bir yükselmiş üstadın bilincidir.

Üçüncü kat: Bu, bilinçli farkındalık ve görünür ışık frekansı bandı katıdır. O ayrıca ışık katı ve zihinsel kat olarak da bilinir. Mavi Kat’ın enerjisi bu frekans bandına düşürüldüğünde, o pozitif ve negatif kutuplara ayrılır. İşte bu noktada ruh ikiye ayrılıp eşruhlar  fenomenini başlatır.

Üçüncü mühür: Bu mühür, bilinçli farkındalık ve görünür ışık frekansı bandının enerji merkezidir. Kontrol, zorbalık, mağdurluk ve güç ile ilişkilidir. Bu mühür güneş sinirağı bölgesinde yer alır.

Vecit Katı: Bu, ruhların geçmiş yaşamlarını gözden geçirdikten sonra bir sonraki enkarnasyonlarını planladıkları dinlenme katıdır. Bu ayrıca, ıstırabın, acının, ihtiyacın ya da yoksunluğun bulunmadığı, her dileğin anında tezahür ettiği cennet katı olarakta bilinir.

Yaşamını gözden geçirmek: Bu, insanın ölümden sonra üçüncü kata eriştiğinde geçmiş enkarnasyonunu  gözden geçirmesidir. O süreçte  insan kendi eylemlerinin Gözlemcisi, oyuncusu ve hedefi  olma  fırsatını bulur. Geçmiş yaşam gözden geçirilirken ortaya çıkan halledilmemiş meseleler bir sonraki  enkarnasyonun gündemini oluşturur.

Yaşam kitabı: Ramtha, ruhtan, her bireyin involüsyon ve evolüsyon yolculuğunun bilgelik şeklinde kaydolduğu Yaşam Kitabı olarak söz eder.

Yedi mühür: Yedi mühür, insan bedenindeki   yedi  bilinç düzeyini oluşturan güçlü enerji  merkezleridir. Bu  mühürlerin  enerji   bantları fiziksel bedeni bir arada tutar. Her insanda enerji  ilk üç mühürden ya da merkezden dışarı sarmal çizer. İlk üç mühürden nabız gibi atarak yayılan enerji sırasıyla cinsellik, acı ya da güç olarak tezahür eder. Üstteki mühürler açıldığında, yüksek bir farkındalık düzeyi aktifleşir.

Yedinci kat: Yedinci kat, ultra-bilinç ve Sonsuz  Bilinmeyen frekans bandı katıdır. Bu, involüsyon yolculuğunun başladığı kattır. Bu kat Sıfır Noktası tarafından, O Boşluğun düşünüp tasarlama eylemini taklit ettiğinde yaratılmıştı ve böylece ayna bilinç ya da ikincil bilinç yaratılmıştı. Bir varoluş katı ya da uzay ve zaman boyutu iki bilinç noktası arasında var olur. Tüm diğer katlar yedinci katın zaman ve frekans bandı yavaşlatılarak yaratılmıştır.

Yedinci mühür: Bu mühür başın tepesiyle, hipofiz  salgıbeziyle  ve aydınlanmayla ilişkilidir.

Yusuf oğlu İsa: Ramtha, o zamamn Musevi geleneğini izleyerek İsa Mesih’ten Yusuf oğlu İsa olarak söz eder.

Zihin: Zihin, beyni etkileyip düşünce formları, holografik parçalar ya da bellek denen nörosinaptik kalıplar yaratan bilinç ve enerji  akımların ürünüdür. Bu bilinç ve enerji akımları beyni  canlı tutan şeydir. Onlar onun güç kaynağıdır. Bir insanın düşünme yeteneği ona bir zihin veren şeydir.

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
0
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
1
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı