Gelecek ve Cathar Ülkesinın Özellikleri-Kryon


03.10.2018–Güney Fransa

Selamlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon.

Şu anda bir grupla beraber Güney Fransa’dayız ve gruptaki insanlar turun tadını çıkarmak ve mümkün olan her şeyi hissetmek istiyorlar. Bu bölgenin çok özel olduğu konusunda bir anlayış birliği var. Hatta bu bölgede yaşayanlar bile burasının Özel ve farklı bir yer olduğunu biliyor ve buna uygun olarak davranıyorlar.

Şu anda özellikle burada toplanmış olan kişilere hitap etmek istiyorum. Ruha inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız, ruh nedir? Eğe ruhunuz olduğuna inanıyorsanız, ruh biyolojinizden ayrı mıdır yoksa biyolojinizin bir parçası mıdır? Evrensel cevap ruhunuzun bir parçasının Tanrı’ya ait olduğu ve Tanrı’nın da her şeyin yaratıcı kaynağı olduğudur.

Her biriniz gezegene dört boyutun ötesini görme ve hissetme yeteneği ile donatılmış olarak gelirsiniz. İsterseniz bunu farklı bir şekilde ifade edeyim. Sizler ne düşünürseniz düşünün, bu odada bulunan her bir kişinin tüm beklentilerin ötesine geçecek şekilde hissetme yeteneği vardır.

Şimdiye dek sizleri gezegende pek çok yere götürdük ve ayrıca başka yerlerden de söz ettik. İnsanların gidip çok farklı şeyler hissettikleri özel yerler vardır. Bazen bu yerler orada vuku bulmuş olan olaylar ile bağlantıdır. Örneğin, Fatima’ya gittik ve orada celseler yaptık. Orada neden mucizelerin gerçekleştiğini hiç merak ettiniz mi?

Orada küçük bir kızın başka hiç kimsenin göremediği şeyleri görmesine ve ardından etrafına topladığı diğer insanların da bunları görmesine olanak sağlayan özel bir enerji olabilir mi?

Bazen bu tip yerler jeoloji ile İlişkilidir. Muhtemelen bunu bilmiyorsunuz ama bu bölgede Lourdes adıyla bilinen yer şifa bağlamında çok tanınan bir yerdir ve bunun insanlarla hiçbir alakası yoktur. Orayı özel yapan özellik yer altından çıkan su ile ilgilidir. Burası da çok özel bir bölgedir. Şu anda ruh ile olan bağlantısı sebebiyle başka yerlerde normal olarak olmayan şeylerin olduğu bir alandasınız.

Cathar halkı neden buraya gelmiş ve burada yerleşmişti? Ve eğer onlar buradan kovulmuşlarsa, daha sonra neden yeniden buraya gelmişlerdir? Bunun asıl nedeni bu bölgenin onların evi olması mıdır? Onlara bu kadar büyük dehşetin yaşatıldığı bir yere neden geri gelmek istemiş olabilirler? Son Cathar mensubu insan burayı terk etmeden hemen önce neden toprağı işaret edip geri geleceğini söylemek ihtiyacını hissetti?

Bazen bir bölgenin içrek özellikleri öylesine Özeldir ki, oranın insanları boyutlar arasındaki çatlakların içine bakıp orada olanı görebilirler. Bazılarınızla birlikte İrlanda’ ya gittiğimizde orada küçük İnsanların varlığının halk ve hatta hükümet nezdinde bile doğal olarak kabul edildiğini görmüştünüz. İrlandada gezegenin ağları öyle tuhaf bir şekilde kesişirler ki, boyutlar arasındaki çatlakların içini görmek mümkündür.

Bu bölgede yalnız görmenin ötesinde kalpte hissetmek de söz konusudur. Bazı insanlar tarihte hiçbir önemli olaya sahne olmamış bir yere gittiklerinde sebebini bilmeden dizleri üstüne çöker ve kutlama yaparlar. Bunun nedeni bir peygamber veya herhangi bir papa değildir. Sebep o insanların o topraklan ve içinden geçenleri, ruhu ve yaratıcıyı hissetmeleridir. Dünyada yaşamış olan üstatlar arasında en kutsal olarak kabul edilen bazılarının böylesine yerleri seçmiş oldukları sizin ilginizi çekebilir. Bu insanlar böyle yerlerde ortaya çıkan hislerin etraflarındaki kişileri besleyeceğini düşünerek bu gibi bölgelere gelirlerdi.

Entelektüel kişiler okuyup yazmayı bilmelerine rağmen esas olarak içerideki yaratıcı üzerinde çalışır, o konuyu lncelerlerdi. Her zaman bir temel sonuç ortaya çıkardı.

Toprakları ile ne kadar yakın ilişki içinde olabilirlerse, herhangi bir peygambere veya bir tarikat lideri veya sembol olmasına gerek olmadan Tanrı’ya o kadar yakın olabiliyorlardı. Cathar halkının toprakları ile ilişkileri çok yakındı. Onlar birliğe inanırlardı. Bunu başka yerlerde ve insanlar arasında da görmüştük ve insanlar arasında çok hürmete çok layık olanlar bulunmaktadır ama anlaşılması hiç de kolay değildir. Tarihin de gösterdiği gibi, bu halk zulme uğradı ve ortadan kaldırıldı.

Gün dönümlerinin devinimi sırasında ortaya çıkan değişim farklı bir durum yaratmaya başladı. Artık özgür düşünenler zulme uğramıyor ve tam tersine kutlanıyor. Bu çerçevede Cathar halkını sözü edilen değişimin öncüleri veya bu değişimi başlatanlar olarak kabul edebilirsiniz. Bu odada oturmakta olanların her birisinin bazı şeyler hissetme kabiliyeti vardır. Şimdi aranızdan bazıları kendileri açısında itiraz edip genellikle kuvvetli hisleri olmadığını öne sürebilirler. Bu doğru olabilir ama sebebi bunu istemiyor olmanızdır.

Sizin donanımınız herkeste olan ruhtur. Ruh sizin tarih boyunca gerçekleşmiş olan trajedileri, üzüntüleri ve eza ve cefayı değil, bu topraklan ve burada açıklanmış olan gerçeklerin güzelliğini hissetmenizi sağlamaktadır. Biz sizleri buraya bu sebeple getirdik. Şimdi bu turun iştirakçilerini beklentilerini, muhtemel olaylar ile ilgili fikirlerini bir kenara bırakıp sevgi ve şefkatin boş sayfası haline gelmek suretiyle bu toprakları hissetmeye davet ediyorum. Bunu söylüyorum çünkü böylece sonsuza kadar değişmeniz mümkün olabilir.

Bu bölgeyle özel bir bağlantı kurabildiğinizde, bir daha asla unutamazsınız. Böylece asla olamayacağını zannettiğiniz şekilde bölge ile bağlantı kurabilirsiniz. Boyutsallığın hiç düşündüğünüz şeklide olmadığı, ruhsal büyümenin ve sezginin kendiliğinden size geldiği böylesine özel bölgelerde bulunmak harika bir tecrübedir.

Bedeninizde içsellik dediğiniz bir şey var. İçsellik ruhun akıllı parçasıdır ve biyoloji ile birlikte çalışır. İşte bu içsellik size “Hissetmiyor musun?’ diye sorar. Bu işin merkezinin şu içinde bulunduğumuz kale olduğunu düşünebilirsiniz ama bu doğru bir varsayım olmaz ama bölge için bu söylenebilir çünkü burası Cathar bölgesidir.

Gelecek-Güney Fransa-05.10.2018 –

Selamlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon.

Şimdi bir an durup her şeye farklı açıdan bakmayı deneyelim. Bundan sonra söyleyeceklerimi daha önce de söylemiştim ama etkisi buradaki enerjide farklı olacaktır. Bu Cathar ülkesinde verdiğimiz üçüncü mesaj oluyor. Bu gezegene ne olacağını düşünüyorsunuz? Bin yıl sonra nerede olacağınızı hiç kendinize sordunuz mu? Hiç çocuklarınız için endişe duydunuz mu? Ruhsal liderler gezegenin geleceği hakkında neler söylüyorlar?

Bundan hemen hemen altı yıl önce yaklaşık bin kişilik bir grup sizin bulunduğunuz yerin yakınında olan bir dağın eteklerinde toplandılar. Eğer gözlerinizi kaldırrsanız bu dağı görebilirsiniz. Tarih 21 Aralık 2012 idi ve bu grup bir eski enerji kehaneti yüzünden toplanmıştı ama bu kehanet tümüyle bağlamı dışına çıkarılmıştı ve temelinde korku yatıyordu. Bu bin kişinin orada toplanma sebebini size anlatacağım.

Onlara 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceği ve olayın hasarsız atlatılabileceği tek yerin bu dağın etekleri olduğu söylenmişti. Burası dışında tüm dünyada büyük bir felaket ve tam bir yıkım gerçekleşecek& O insanlar toplandılar ve felaketten kurtulacaklarına inanarak beklemeye başladılar. Maalesef gerçek kehanetin güzelliğini hiç anlayamamışlardı. Bir zaman sonra onlara anlatılan kehanetin gerçekleşmeyeceği ve felaket ile yıkımın olmayacağı iyice ortaya çıkınca, hepsi orayı terk edip gittiler. Bu insanlarla görüşüp buna inanırken neler düşündüklerini ve gerçekte oraya niçin gittiklerini sormak isterdim.

Şimdi size hiç öğretilmemiş olan heybetiniz ve kendisini göstermeye başlamış olan hakikatin haşmeti hakkında konuşmak istiyorum. Sevgili dostlar, sizler eski enerjinin kalıntısı olan yaratıcıdan korkulması gerektiği önyargısı ile yaşıyorsunuz. Size sevgi peygamberlerini gönderen, ışığı gösteren ve size ruhunuzun gerçekte ne ve nasıl olduğu ile ilgili pek çok ipucu vermiş olan gezegenin (ve her şeyin) yaratıcısının sadece tek bir yer hariç olmak üzere sizleri yok edip yeryüzünden sileceğini düşünmek anlamlı geliyor mu? Bu birçok insanın inandığı bir çocuk hikâyesi gibi görünüyor.

Size gezegenin her tarafında pek çok insana anlatılmış olan hikâyeyi anlatacağım. Bu hikâyeye göre sizler kurban olmanın yanında tuhaf bir sebeple ve bir şekilde kirli olarak doğdunuz. Bu yüzden yaşamınızı günahkâr bir insan olarak sürdürmelisiniz ve günahlardan sakınabilmek için o sevgi dolu yaratıcı tarafından belirlenmiş olan bazı kurallara uymak zorundasınız ama bu kurallara uymaktan imtina ederseniz, o yaratıcı sizi yok edecektir. Yaşamınız boyunca savaşları ve haçlı seferlerini atlatabilmeli, kendinizi karanlıktan ve şerden kurtarmalısınız ama bu arada hatalar yaparsanız, yaratıcı sizi cehenneme gönderecektir. İşte size anlatılan budur.

Çağlardan beri size insanı kendi suretinde yaratmış olan o sevgi dolu Tanrı hakkında anlatılmış olan hikâye budur. ‘Kendi suretinde yaratmak’ ne anlama geliyor? Tanrı insana mı benziyor? Tanrı’nın sureti doğumunuzda yaratıcının sizin içinize nüfuz etmiş olan sevgi ve şefkatidir. İşte bu hikâyenin dönüp dolaşıp biraz önce anlattığım hikâyeye dönüşmüş olması gerçekten de inanılmaz bir saçmalıktır. Görünen o ki, insanlar olabilecek en düşük seviyeye kadar inmişler ve Tanrı’nın güzelliğini başarıyla kötülüğe dönüştürmüşlerdir.

Gerçek kehanet aslında bu insanların inandıkları hikâyenin tam tersiydi. Size gerçek kehaneti söyleyeceğim. Kryon’un dünyaya gelmiş olmasının nedeni gündönümlerinin devinimi sırasında merkezi 2012 yılına denk gelen 36 yıllık zaman penceresinde burada olmaktır. Bu gezegenin kadim halkları göklerde dünyanın yalpalamasının kanıtlarını gördüler ve farklı yerlerde olsalar da birçoğu sezgisel olarak insanların 2012 yılını kazasız belasız atlatabilmesi durumunda aynı kehanet uyarınca neler olacağını kendilerine göre ve kendi sözleriyle anlattılar.

Kehanete göre tüm tarihleri boyunca hep ve sürekli olarak savaşmış olan insanlara her şeye rağmen uyanış bilincini başlatabilme ve birbirlerine dürüstlük çerçevesinde muamele etmek suretiyle barışı bulmak için bir fırsat verilecekti. Bu dünyada olabilecek olan bir gelişimdir. İşte kehanet buydu ve buna göre insanlar 2012 yılını kazasız belâsız atlatabilirse, kehanet gerçekleşecek& Savaşlar bitecekti ve insanlar karşılıklı saygı ilişkisi içinde yaşayacaktı. Sevgili dostlar, medya organlarına bakmanızı istiyorum çünkü olan budur ve bunun şimdi olması tesadüf değildir. Bu enerjide boyutlar arasını hissedebilirsiniz ve bu hakikatler de ayan beyan ortaya çıkar.

Cathar halkı zamanının çok ilerisindeydi ve benim şimdi söylediklerimi o zamanlar ilkel şekilde olsa da hissetmiş olabilirler. Cathar halkının son mensubu inançlarının 700 yıl sonra yeniden döneceğini söylemişti ve sözü edilen zaman içinde olduğunuz dönemdir. Kadim halkların kehaneti Cathafların söz sözlerinde yankılanmıştır. Bu da bizi sizlerin neden burada olduğunuz sorusuna getirmektedir.

Gezegenin istikbalinin gerçekten de değişmiş olduğu hakikatini hissetmeye başlamış olabilir misiniz? Daha önce de söylediğim gibi, bağlı olduğunuz tüm kutsal metinlerde ve bu metinlerde belirtilen tüm kehanetlerde şu andaki duruma işaret eden hiçbir atıf yoktur. Size Mahşer (Armageddon) günü ile ilgili dehşet hikâyeleri anlatıldı. Bunların bazılarında tarih olarak 2000 yılı, bazılarında ise 2012 yılı zikredilmişti. Maya kehanetinde insanlarda ortaya çıkacak büyük değişim yüzünden zamanın kendisinin değişeceği ve olayların takviminin geçersiz hale geleceği ve insan bilincindeki büyük değişimden dolayı geleceği tahmin etmenin veya öngörmenin mümkün olmayacağı anlatılmıştı.

Gelecekte doğrusal tarihçiler 2012 yılından önceki dönemleri barbarlık ağı olarak adlandıracaklar. Geçmişe burada olanlar da kesinlikle barbarlık çağının göstergesiydi.

Çekişme inanç sistemleri arasında değil, aydınlık ile karanlık arasında oluyordu. Burada karanlığın galebe çalmış olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle mi oldu?

O zaman neden burası hala Cathar ülkesi olarak anılıyor? Neden milyonlarca insan burada yaşamış olan bu küçük grubun hikâyesini hissetmek ve dinlemek için geliyor?

Sebep ışığın hükmünü sürdürmüş olması ve sürdüreceğidir.

Bundan böyle mücadele yeni ve eski bilinç düşüncesi arasında olacaktır ve buna dünya çapında her alanda şahit olacaksınız. Eski enerjide kalmakta ısrar edenlerin ne ve kim oldukları hemen anlaşılacaktır. 0 insanların yaşamlarını sürdüremeyeceklerini söylediğimde bana inanabilirsiniz. Sizlere burada ışığın devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Cathar halkı İsa’yı diğerlerine göre farklı olarak görüyor ve hatta reenkarnasyona bile inanıyordu.

Bu aslında yüksek bilince dönüştür ve bu yüzden burada bulunuyor ve bu konu üzerinde çalışıyorsunuz. Gezegende hala dünyanın sonunun gelmesini bekleyen pek çok insan var. Size anlatılmış olan şeylerden kaynaklanan korkuları bir kenara atın.

Şimdiye dek gizli kalmış şeyler açığa çıkacaktır. Bu Kryon’un mesajıdır ama aynı zamanda gezegenin her tarafında pek çok insanın sezgisel olarak aldığı mesajdır.

Ve öyledir.

Ses kaydından çözümleme ve çeviri: Necati TARIMAN

 

 

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
0
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
3
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı