BİLİMİN ÖTESİNDE(Beyond The Science)- KRYON


Lee Carroll Aracılığıyla

Nanaimo, Victoria Adası/Kanada  l7.06.2018

Ses Kaydından Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarıman

Selâmlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Burada ruhsallık ile bilim biraraya geliyor. Bu son celsede hikâyenin geri kalan bölümünü anlatacağım ve bu belki de bazıla­rınızın 29 yıldan beri beklemekte olduğunuz açıklama olabilir. Ruhsallık ile bilim hiç beklenmedik şekilde el sıkışıyorlar. Böylece bilinç ve inanç tutarlılığı ile birlikte pek çok insanın hiç bilgi sahibi olmadığı konularda anlayış ortaya çıkmaktadır.

Partnerime yavaş hareket etmesini söyledim çünkü söylediklerimin doğru olarak aktarılmasını istiyorum.29 yıl önce partnerim Kryon ile celse yapmaya başladığında, ben perdenin diğer tarafındaki ses olarak Alandaki bilinç ve belki de daha yüksek kaynakla bağlantıda olan varlıktım. 29 yıl önce ilk geldiğimde partnerime Manyetik Üstat olduğumu açıkladım ama bu hususu ne partnerim, ne de çevresindeki insanlar anlaya­madılar. Hattâ bir süre partnerim de dâhil olmak üzere herkes, bunun tuhaf ve komik olduğunu bile düşündü. Partnerim güldü, çünkü ne demek istediğimi hiç anlayamamıştı ama açıklamamı kabul etti. Şimdi size bunun ne anlama geldiğini söyleye­ceğim.

Biraz önce sahneden ayrılan bilim insanı Gregg Braden buradayken son derecede dikkat çekici bir hususa işaret etti ve insan bilincinin fiziksel değişik­liklere yol açmasıyla ilgili kanıtlardan söz etti. Bu metafıziksel bir gerçeklik­tir. Bundan önce yeniçağın sözde bilim insanları olduklarım iddia eden kişiler tarafından doğru varsayılan önerme olarak öne çıkarılırdı. Ancak, artık günümüzde hükümetler tarafından çalıştırılan uydular bu önermenin doğru olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

Manyetik alanın gücünün ölçümünde, mikro tesla düzeyinde ortaya çıkan değişimin arkasındaki kuvvet neydi? 11 Eylül 2001’de bu kuvvet şefkatti. Dolayısıyla, Dünyanın fiziği, manyetik güç ve şefkat arasında kesin olarak bir korelasyon, bir bağıntı vardır. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır ve bunu ilk kez görebildiniz. Şimdi bu mantığı biraz takip etmenizi istiyorum.Manyetik alanın ve dolayısıyla Gaia’nın insanlığın ortağı olması size anlamlı geliyor mu? Alanın kendisinin kalp aracılığıyla dokunulabilecek bir şey olması size anlamlı geliyor mu? Kanallık yoluyla celse yapılması konusunda şüpheleri olan kişilere, uydular aracılığıyla ölçüm yapıldığını söylemek istiyorum.

Size bazı hakikatlerden söz edecek ve “Manyetik Üstat” deyimini açıklaya­cağım. Dünyaya geldikten sonra verdiğim, ses kayıtları her tarafa yayılan ve 1993 yılında yayınlanan kitapta yer alan ilk mesajda. Dünyaya gelme sebebimin manyetik alanda ayarlama yapmak olduğunu belirtmiş­tim. O zaman bu ayarlama nedeniyle Dünyanın manyetik alanında, ondan sonraki 10 yıl boyunca, daha önceki 100 yılda gerçekleşmiş olandan daha fazla değişiklik gerçekleşeceğini söylemiştim. Söylenenlere dikkat eden­ler bu durumun gerçekleştiğini biliyor­lar.

O yıllarda balinalar Dünyanın birçok yerinde yollarını şaşırıp kumsallarda karaya vurdular. Oysa daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Daha sonra balinaların beyinlerinde varolan bir organik pusula aracılığı ile yollarını buldukları ortaya çıktı. Başka bir de­yişle. balinaların beyinlerinde bir GPS cihazı vardır ve ağ değişmeye ve pusu­lalar bunu göstermeye başladığında, balinalar bile durumun farkına vara­madılar.

Aranızda kaç kişi o dönemden itibaren havaalanlarında pistlere verilen rakamların aslında pusula oku­maları olduğunu hatırlıyor veya bili­yor? Son 29 yıl boyunca bu rakamların kaç tanesinin değiştirilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Bunların çoğunda değişiklik yapılması gerekti. Çünkü manyetik alandaki ayarlama ve Kuzeydeki yeni ayarlama nedeniyle toroid açısı değişmişti. Eğer son bir saat süresinde iyi dinlediyseniz, size şu anda bir sır vermiş olduğum dikkatinizi çekmiş olmalıdır.

O zamanlar son sürat gündönümlerinin devinimine doğru gidiyordunuz ve biz başarılı olacağınızı görebiliyor­duk. O dönemde Sovyetler Birliği çöktü ve parçalandı. Sîzler de, aynen kadim insanların öngördükleri gibi, işaret noktasını geçtiniz. O zamanlar Alanda çok büyük heyecan vardı. Man­yetik ağın yeniden ayarlanması gereki­yordu çünkü sîzler yok olmayacak ve Dünyada kalmaya devam edecektiniz. Bu yeniden ayarlanma toroidal biçimle sizin aranızda bir korelasyona neden oldu ve böylece Alan şefkat sayesinde yapabilecekleriniz açısından çok daha uygun hale geldi. Ben bu yüzden geldim. Bu söylediklerimi bazıları anlarken, bazıları anlayamayacaktır.

Ölçümler yapan insanların toroidin yeniden ayarlanması, 1989 yılında olduğu yer ile 2000 yılında olduğu yer hakkında, bu toroid ayarlamasının Alanda bilinç ve fizik arasındaki ilişkide herhangi bir fark yaratıp yarat­mayacağı hakkında düşünüp düşünmediklerini bilmiyorum. Alandaki ayarlama daha fazla şefkatin ortaya çıkmasına yol açar. Şimdi benim neden Manyetik Üstat olduğumu biliyor­sunuz. Bunu öğrendikten sonra var olduğum şekilde var olmamın mümkün olup olmadığı, mesajın gerçekten tarafımdan verilip verilmediği, mesajların doğru olup olmadığı ve bu kanallık yoluyla celse yapma işinin gerçek olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durum size mesaj hakkında ne söylüyor?

Bu mesajın ikinci ve son bölümüdür. Bu bölümde size Ruh veya Tanrı hakkında ne söylerseniz söyleyin, bunun aslında dikkat etmek olduğu söylenmektedir. Çünkü Tanrı her bir insanın içindedir ve sizin istediklerinizi bulabilmeniz için gezegendeki her şeyi koordine etmek istemektedir. Yeniden ayarlanma sîzlerin bunu görebilmeniz, üzerinde çalışabilmeniz ve kahramanın yolculuğunda Dünyada barış adı veri­len yere daha çabuk varabilmeniz için yapılmaktadır. Bu ayarlanma yenidir. Bundan önceki hiçbir uygarlıkta bu yeniden ayarlanma olmamıştı.

Şimdi artık benim kim olduğumu biliyorsunuz. Hikâyenin geri kalan kısmını anlatabilirim. Bilim insanları sîzleri ancak belirli bir noktaya kadar getirebilirler. En iyilerin en iyileri, ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, kullandık­ları tablolar ve grafiklerle sizi ancak belirli bir yere kadar getirebilir ve Alanın gerçek olduğunu gösterebilirler. Alan gerçekten de vardır ve bugün itibarıyla eskiye göre daha da güçlüdür. Bunu toroiddeki yeniden ayarlama nedeniyle söyleyebiliyorum.

Bilim insanları uyumlu tutarlılıktan, uyumlu tutarlılığın gücünden, Alanın ne olduğundan ve zamandan bağımsız olduğundan söz ederler. İnsanlar olarak sîzler doğrusal zaman çerçevesi için yaşarken etrafınızda zamandan bağım­sız olan bir şey nasıl var olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Tanrı’nın sizi çepeçevre kuşattığına inanıyor musunuz? Sizin içinizde olan ve sizinle birlikte yaşayan, Tanrı adını verdiğiniz ve sizin isminizi bilen çok boyutlu bir gücün varlığına inanıyormusunuz? Evet, buna inanıyorsunuz zira aksi halde buradaki izleyici grubunda olmazdınız. Bu durumda Alan ile ilgili açıklama sanki Ruh ile ilgili açıkla­maya benzemeye başlamaktadır, öyle değil mi?

Bilim insanları sizi ancak bir noktaya kadar götürebilir ve boşluk hakkında konuşabilirler. Boşluk nedir? Onlar sizi meditasyon ile boşluğun içine yer­leştirmek ve sizin böylece en azından gidebileceğiniz sevgi dolu bir yer olduğunu anlamanızı istiyorlar.Bununla birlikte, onlar sizi ancak belli bir noktaya kadar götürebilirler. Ben ise sizi, yolun geri kalan kısmına götürmek istiyorum. Eğer inanırsanız, bunu yapabilirim. Ancak, eğer sıkıntıy­la ayak parmaklarınızı yere vuruyor ve gitmek için yemek zamanının gelmesi­ni dört gözle bekliyorsanız, bu mümkün olmayacaktır.

Boşluk içinde ne olduğunu size an­latmaya çalışmam için bana birkaç dakikanızı verin. Burada olanların çoğu reenkarnasyon tecrübesine inanıyor. Sevgili dostlar, sîzler asla ölmezsiniz. Ruhunuz ebedidir ve beden eskidikçe gidip yeni bir beden için yeniden gelir. Dolayısıyla, yüzlerce ve binlerce yıl boyunca birçok bedenin içinde yaşarsınız. Bu bir yeniçağ inancı değildir.

Bu gezegende ortaya çıkmış olan en sezgisel inanç sistemlerini inceler ve gidebildiğiniz kadar eskiye giderseniz, sizin peygamberlerinizden binlerce yıl önce gelmiş olan Hindu ve Budist inançla ilgili metinlere ulaşırsınız. Onların inancını birarada tutan zamk neydi? Orada da ruhun geri geldiği bilinirdi. Ancak, zaman içinde bu doğru inanç saptırıldı, sulandırıldı ve Gaia işin dışında bırakıldı ve dolayısı ile anlamsızlıklarla boğuşma dönemi başladı. Şu aşamada varolan sistem bu haldedir.

Sevgili dostlar, bu potansiyelin gerçek uyanışı başlamıştır. Burada oturan ve dinleyen kişilerin çoğu daha önce Dünyada yaşamış olduklarını biliyor ve kabul ediyorlar. Her seferinde erkek veya kadın olarak aynı cinsiyet mi söz konusudur? Hayır, cin­siyet değişimi ile ilgili bir sistem vardır ve insanlar her iki cinsiyette de gelirler. Böylece akaşınızda her iki cinsiyete ait olan şefkat yer almaktadır ve bu yaşamda veya daha sonraki bir yaşam­da karşı cinse âşık olduğunuzda belli bir düzeyde karşınızdaki kişiyi daha iyi anlayabilirsiniz.

Kadınlardaki erkek taraf ve erkeklerdeki dişi tarafla ilgili çalışmalar çok ilginç olabilir ama ben bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Asıl söylemek istediğim husus, burada bulunan ve daha sonra dinleyen ve okuyan her bir inşanın çocuk doğurmuş olduğudur. Çocuğun doğumundan hemen sonra annenin kendi içinden çıkmış olan o bebeğin gözlerinin içine baktığında, uyanmakta olan ve soluk alıp vermeye başlayan ruha baktığında hissettiği o inanılmaz derinlikteki şefkat ve sevgi ölçülebilseydi. o enerjiyle koca kentler aydınlanabilirdi. Eğer bunu ölçebilseydiniz, Alan buradakiler tarafından hissedilebilirdi.

Çocuk doğuran insanlar buna hiçbir zaman alışamazlar, çünkü bu sevgi ve şefkat bulaşıcıdır. Dünyaya bir çocuk getirmiş olan bir annenin sevgisi ölçülemez. Erkek ve kadın hepiniz bu tecrübeyi yaşamış olduğunuz için, belki de bu duyguyu şimdi kısa süreliğine yeniden canlandırabilirsiniz. İşte bu sevgiyi üstsel olarak arttırırsanız, bu bazılarının var olduğuna bile inan­madığı Merkezi Yaratıcı Kaynaktan boşluğun içine gelen ve bekleyen sevginin bir bölümüne ulaşırsınız.

Yaratıcı güç sizi bir amaçla buraya yerleştirdi, sizi koşulsuz olarak sever, isminizi bilir, hasta olmanızı istemez ve her zaman güvende olmanız için son nefesinize kadar elinizi tutacak ve sevmeye devam edecektir. Bilim insan­larının ellerindeki tablo ve grafiklerle bu alana girmelerine izin verilmez. Eğer sizin çocuğunuz için hissettiğiniz sevgi hiçbir grafiğe ve tabloya sığmı­yorsa. Tanrı’nın sizin için hissettiği sevgi ne kadardır dersiniz?

Bu yeni enerjide bir şey oluyor. Size uzatılmış ve özgür iradenizi ve serbest seçim hakkınızı kullanarak onu tutmanızı bekleyen bir el olduğu ile ilgili harika keşif bu yeni enerjide ağdaki yeniden ayarlanma, toroidin yeni açısı nedeniyle şimdiye dek olduğundan çok daha güçlüdür. Sîzleri daha önce hiç olmadığı gibi çağırmaktadır. Bu yüzden bu odada ve daha sonra dinleyen bu kadar çok insan vardır. Bu toplantılara daha önce bu kadar rağbet olmazdı. Son zamanlarda sizi buraya gelmeye ve bu ihtimali dinlemeye itekleyen ne oldu?

Siz bilim için geldiniz ve burada sevgiyle karşılaşıyorsunuz. Daha sonra da sevginin belki de bilimin tamamlayıcısı olabileceğini öğreniyor­sunuz. Bir ağacın ışığı uzun yıllar boyunca belli açıdan aldıktan sonra ışığa doğru eğildiğini hiç gördünüz mü? Bu yeni ayarlanma, bilinç, manyetik güç ve fizik arasındaki bu korelasyon (karşılıklı ilişki) nedeniyle sîzler de ışığa doğru eğilmeye başlıyorsunuz.

Doğrusal olmamayı tanımlayamazsınız. Tanımı icabı doğrusal bir zihnin doğrusal olmayan bir şeyi tanımlaması çok zordur, hattâ imkân­sızdır. Bu yüzden sizden ricamız bunu anlamaya çalışmamanızda. İşi kendi haline bırakın. Tabloları ve grafikleri anlayabilirsiniz. Buraya bu yüzden gel­diniz. Ancak, iş Tanrı’nın sizin için his­settiği o inanılmaz sevgiye geldiğinde, çizgiyi çekmelisiniz. İsminiz biliniyor. Sîzler tesadüfen burada değilsiniz. Yeni doğmuş bir bebeğin gözlerinin içine bakıp, “Senin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağım ama senin de benim için bazı şeyler yapman gerekecek” diyemezsiniz. Sîzler tüm ihtişamınızla bu Dünyaya geldiğinizde Tanrı da size böyle bir şey söylemedi. Herkesin bu mesajın gerçekliğini kavramasını isti­yorum.

Sîzler buzdağının tepesini gördünüz. Biyolojiyi değiştirebileceğinizle ilgili olarak size birçok kanıt gösterildi. Şimdi sıra buzdağının alt kısmını görmeye geldi. Size yardım geliyor. Eğer içinizde gerçekten de Tanrı’nın bir parçası varsa, o zaman o parça Alanda ebeveynle iletişim içinde olmalıdır. Yaratıcı Kaynak bu Dünyada (çeşitli yaşamlar boyunca) yaşadığınız sürece sizi koruyup kollayacağını söyledi. Önemli olan husus özgür iradenizle Yaratıcı’nın elini tutup bunun neye ben­zediğini, nasıl bir şey olduğunu anla­maktır.

Buradan ayrılırken şüphe duyanların yanında yürüyen meleklerin sayısı, burada şifa bulanların yanındaki melek sayısı ile aynı olacaktır. Ben kimlerin burada olduğunu ve kimlerin ayrılırken geldiğine göre farklı olacağını biliyo­rum. Böylece bu toplantı dizisinin sonuna gelmiş olduk. Bu bir dairedir. İleride bir gün bilim ve ruhsallık aynı kelimeyle ifade edilecektir. Yaratıcı sizi ve bu yeri aynen olduğunuz gibi yarattı ve sîzlerin kim olduğunuzu biliyor.

Ve Öyledir.

KRYON

Facebook Yorumlar


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
2
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
3
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı