Başlangıç-Kryon


28.07.2018 – -Syracuse – New York
Selamlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon

Bu yeni enerjide kutsal şeylerle içiçe yaşıyorsunuz ama insanlar tuhaftır ve bazı şeylerin kutsal olduğunu kabul etmek istemezler. Arkadaşlarınızla birlikte bir barda gülüp eğlendiğinizde veya tırmandığınız dağın zirvesinde veya sahilde tek başınıza oturduğunuzda Tanrı da yanınızdadır. Bunun için mutlaka belirli ritüellerin yerine getirilmesi, belirli kıyafetlerin giyilmesi veya belirli bir binaya gidilmesi gerekmez.

Tanrı her zaman ve her şart altında sizinle olabilir. Aslında kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın ve nerede olursanız olun, Tanrı her zaman orada ve sizinle birliktedir.

Şimdi artık bulunduğumuz bu mekâna, bu bilinç mekânına gelebiliriz. Şu anda bir çalışma atölyesi gerçekleştiriyoruz ve burada Tanrı veya Run veya merkezi kaynaktan gelen çekirdek bilgiler öğretilmektedir. Burada bugün ve yarın en başta Pleidesliler tarafından getirilmiş olan konular gündeme gelecek ve öğretilecektir. Pleidesliler  neler  öğretmişlerdi ve bunu nasıl yapmışlardı? 50.000 yıl önce başka bir gezegenden gelen varlıklar (dünya dışı varlıklardan söz ediyorum) tarafından öğretilmiş olan çekirdek bilgiler neydi?

Eğer şu anda buradaysanız veya ileri bir tarihte bu celseyi dinliyorsanız, içinizde bulunan bir çeşit ruhsallığa uyanıyor olabilirsiniz. Belki de işi sonuna kadar götürüp “tuhafiaşmak” istemiyorsunuzdur. O zaman size şunu sorayım. Bir anlığına kendinizi serbest bırakıp benimle birlikte zihninizde bazı şeyleri canlandırmayı uygun bulurmuydunuz? O zaman başlayalım.

Şimdi karşıdan görkemli bir melek geldiğini düşünün. Size melekler hakkında neler söylenmişti? Meleklerin güneş gibi pırıl pırıl parlayan boyutlar arası varlıklar olduğu söylenmiş miydi? Melekler tarih boyunca insanlara görünmüş, her seferinde onları ürkütmüş ve şaşırtmışlardır. Etrafa harika ve büyük bir enerji yayıldığı için bir melek göründüğünde insanlar çoğu zaman yüz  yere kapanmışlar ve her zaman anında bu enerjinin dünyaya ait olmadığını anlamışlardır. Bu yüzden insanlarla karşılaştıklarında meleklerin ilk  “Korkma” olmuştur. Bu sözden ve sesten etkilenen insanlar o zaman sakinleşip dinlemeye başlamışlardır.

Bir melek bir insana görünüp onun yanına geldiğinde, ilk başta evrenin bilgisini vermesinde bir sakınca olup olmadığını sorar ve onay aldıktan sonra insan onun ayakları dibinde otururken bilgileri verir. İnsanların çoğu bir meleğin onlara isimleri ile hitap etmesini büyük bir şans ve ayrıcalık olarak kabul ederler. Melekler konuştuklarında yalnızca bir plandan değil, Tanrı sevgisinden, insanlığın özelliklerinden ve ruhun ne olduğundan da söz ederler.

İnsanların içine yerleştirilmiş olan tohumlar insanda aslında sadece biyolojik tarafından fazlasının olduğunu, bir meleği melek yapan parçanın insanın da içinde olduğunu ve insanın DNA’sı içine meleksi enerjinin yerleştirilmiş olduğunu söylemekdedir. İnsanlar bir şekilde bunu hisseder ve yaratıcı kaynağın bir parçası olduklarını bilirler. Belki de sizler bu yüzden buradasınız veya ibadet etmeyi veya başka şeyler yapmayı uygun buluyorsunuz. Bir yaratıcı olduğunu biliyorsunuz.

Ardından melek aslında bundan daha fazlasının olduğunu, içinizde bir plan olduğunu, görkemli olduğunuz için dünyaya geldiğin ve aynen yaratılış hikâyesinde anlatılmış olduğu gibi özgür iradeniz olduğunu söyler. Böylece hakikatin açıklanma aşaması başlar. Hakikatin her bir parçası mükemmeldir ve daha önce size  olsa bile tümüyle anlamlı olan şeylerle doludur. Aranızda sezgilerine güvenenler sezgiye başvururlarsa, bu söylediklerimin hakikatin ifadesi olduğunu hemen anlayabilirler.

Bu noktada melek anlattıklarının yeterli olup olmadığını sorar ve siz de yeterli olmadığını söylersiniz. Melek her zaman oradadır. Ya meleği size anlatılmış olandan farklı şekilde bulabilecek durumda olsaydınız? Bu galakside sizin gezegeninize çok benzer başka gezegenler var ve bu gezegenlerde milyonlarca yıldan beri varlığını sürdüren ve bu arada yükselmiş varlık statüsüne geçmiş olan size benzeyen varlıklar yaşıyor. Bu varlıklar yola aynen sizi gibi çıktılar ve onların içinde de Tanrı var.

Bu varlıklar yaratıcı kaynak tarafından öğretmen olarak seçilmişlerdi ve bundan 200.000 yıl önce dünyaya gelerek sizin DNA’nızı değiştirdiler. Daha sonra size öğretmenlik yaptılar ve özgür iradenizle karanlık veya aydınlık yönünde gitmek üzere seçiminizi yapmanızı beklediler. Özgür iradenizle yaptığınız seçim galaksiyi değiştirmektedir.

Sözü edilen melek bir umut. Bu sizin açınızdan değişiklik nedeni midir? Değiştirmese de meleğin Tanrı tarafından gönderilmiş olmasının bir fark yaratacağını söyleyebilirsiniz. Aslında durum tam da böyledir zaten. Gezegende daha önce görmüş olduğunuz üstatların özellikleri ile bezenmiş olan yükseliş statüsündeki Pleidesli bir güneş gibi parlayarak gelir. Pleidesli saf billnçtir ve yumuşaklığı tahsil ettiği için kadın şeklinde gelir. Öğretmenlik için de en uygun form budur. Bir erkek, bir baba kuralları ve disiplini ön plana çıkaracak ve yüksek sesle konuştuğunda her şeyi titretecektir ama bir kadın, bir anne anlayış, sabır, şefkat ve sevgi ile doludur.Melek veya Pleidesli bir kadındır. Bugünkü dersimizde bu konuyu daha etraflıca görüşeceğiz ve 50.000 yıl önce hem çocuklara, hem büyüklere çekirdek bilgileri vermiş olan Pleidesii annelerden söz edeceğiz. Bu hususları açıklamaya başlamış ve bundan böyle devam edecek olmamızın nedeni 2012 yılında gündönümlerinin devinimi sırasında meydana gelmiş olan değişim ile beraber doğru olduğu ortaya çıkmış olan kehanetlerdir. Bu bir taraftan çekirdeğe dönüş ve aynı zamanda dikkatli baktığınızda haberlerde de görebileceğiniz gibi, insan bilincinde yükselmedir.

Çok, çok uzun zamandan beri karanlık ve kuytu köşelerde saklanmakta olan birçok şey artık açığa çıkmaya başlamıştır. Karanlık sizden kaçmaya çalışmaktadır çünkü siz her gittiğiniz yerde ışığınızla etrafı aydınlatıyor ve gizlenen şeyleri açığa çıkarıyorsunuz. Bu arada etrafta zamanın çok kötü olduğundan şikâyet eden birçok insan var ama onlar bu kötülüklerin her zaman var olduğunu ancak aydınlık olmadığı için ortaya çıkmadığını ve onun için de bugün olduğu gibi görünür olmadıklarını anlayamıyorlar. Yaşınız ne olursa olsun, üstünde yaşadığınız dünya budur.

Böylesine toplantılara katılmaktan hoşlanmanızı anlayabiliyorum ama burada öğretilenlerin yalnızca burada kalmayacağını ve burada ayrıldıktan sonra da bunları kullanabileceğiniz, uygulamanız ve kullanmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Buradan ayrıldıktan ve burada üstünde konuşulmuş olan her şeyi en hayırlı şekilde uygulamaya geçirebileceğinizi anladıktan sonra enerjinizi değiştirebilecek ve arzu ettiğiniz şifayı bulacaksınız.

Uzun zaman önce ortağıma kanallık yoluyla merkezi kaynaktan alınan bilgilerin sahiplenilmesinin, başkalarından saklanmasının ve satışının söz konusu olmadığını ve ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunulmasının gerektiğini söylemiştik. Bundan sonra ortağım tüm celselerin ses kayıtlarını internette yayınladı. Böylece dünyanın her tarafındaki insanların kurallara bağlı olmaksızın  mesajlarını çeşitli dillerde dinlemeleri mümkün hale geldi. Ortağıma bunun yaptığımız işin ön şartı olduğunu söylemiştim.

Tanrı kimsenin tekelinde ve mülkiyetinde değildir, sevginin ücreti yoktur ve içinizdeki Tanrı bilinmek istemektedir. Bunu dinsel anlamda bir tebliğ faaliyeti olarak anlamanızı istemiyorum. Bu bilgiler görülmek ve kucaklanmak veya görmezden gelinmek üzere yayınlanmaktadır. Ancak, bilgileri kucakladığınızda bağlantının gerçekleştiğini bilmelisiniz. Yeniden söylüyorum ki, öğretim çemberindeki bilgiler kimsenin mülkiyetinde veya tekelinde değildir ve bilgiler dağıtabilir. Bu seminer sırasında gösterilen resimler, çizimler ve verilen bilgiler herkesin kullanımına sunulmalıdır.

Alanda şu anda potansiyel olarak bazı insanların bilgileri suistimal edeceklerini ve bazılarının da satmaya çalışacağını görebiliyorum. Bununla birlikte, iş çekirdek bilgilere geldiğinde, hakikat en yüksek düzeyi seçip kendi mecrasını bulacaktır. Bu bilgileri ve çalışmaları sırf kendileri için sahiplenmeye çalışan veya uygun olmayan şekilde farklı bir isimle satmaya çalışan insanlardan sakının. Verilen bilgilerin serbestçe herkese ulaşmasına, ilgilenen herkesin bunları görmesine izin verin.

Bu celse bir dizi olarak verilecek bu derslerin başlangıcıdır. Bu şimdiye kadar herhangi bir şekilde veya herhangi birinden duymuş veya öğrenmiş alabileceğiniz tüm tanımlara ters düşen muazzam bir sevgi enerjisidir.

Ve öyledir.

Yaşlı Ruhlar için Tekemmül

Daha ortada hiçbir şey yokken, kainat veya galaksi henüz oluşmamışken en başta sevgi vardı. Çok boyutluluğun membranları çarpışıp bu evreninin oluşumunu başlattığında, sevgi vardı. İçinde bulunduğunuz galaksi mevcut fiziği ile oluştuğunda, sevgi vardı. Dünya biçimlenmeye başladıktan sonra soğumasını müteakip yaşam ortaya çıktığında, sevgi vardı. İnsanlar için birlik bilgisini alma zamanı geldiğinde, sevgi vardı. Şimdi aradan milyarlarca yıl geçtikten sonra sizler bu sandalyelerde otururken yine ve hala sevgi var.

Asla değişmeyen bir yaratıcı vardır. Bu kaynak dinamiktir ama diğer taraftan sürekli genişleyerek şekil değiştirdiği göz önüne alındığında durağandır ancak bunların hepsinin ötesinde sevgi hep vardır. İnsanlığın başlangıcından beri öğretilen bu çekirdek bilgi üzerinde çalıştığınızda sevginin her zaman var olduğunu görürsünüz. Sizlerin bu kaynağın parçası olduğunuzu bilmenizi istiyorum. 24 kromozomu olan bir hayvandan 23 kromozomu olan bir Tanrı parçasına dönüşmeniz için DNA’nızda değişiklik yapılması ile birlikte var olan her şeyin merkezi kaynağının özellikleri içinize yerleştirildi.

Size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. DNA adı geçtiğinizde aklınıza ne geliyor?

Bedeninizde bulunan ve aslında DNA olan trilyonlarca molekülü mü düşünüyorsunuz? Yoksa kendisiyle özdeş trilyonlarca kardeşi olan bir molekül mü aklınıza geliyor? Bu soruyu sormamın nedeni bunun neredeyse ruhunuz bağlamında da aynı kapıya çıkan bir soru olmasıdır. Sizler tek bir ruhunuz olduğunu zannediyorsunuz ama ya ruhunuzun özdeş olan trilyonlarca parçası varsa? Bir insan böyle bir durumla nasıl başa çıkabilir? Böyle bir durumun varit olması Tanrı sevgisini daha iyi anlamanıza nasıl yardımcı olabilir? Buradan çıkaracağınız hisse her şeyin aslında çok daha karmaşık ama aynı zamanda hayal gücü an ötesine geçecek kadar sevgi, hayır ve güzellik ile dolu olduğudur.

Bu bedeninizde sizin hiç göremediğiniz ama olup biten pek çok şeyin aynasını oluşturmaktadır. Bir DNA molekülü bedeninizde bulunan trilyonlarca diğer molekülle özdeştir. Bunlar hep birlikte bir Alan oluştururlar ve zaten sayının bu kadar çok olmasının sebebi de budur. Bu sadece biyolojik bir mesele olmadığı gibi, yalnızca moleküler yapının şemasına uygunluk da söz konusu değildir.

Bu molekülün bir parçası çok boyutludur ve bu da görünmez olan 24üncü kromozomun açıklaması olmaktadır. Bu sayede özgür seçim hakkınız vardır ve aynı zamanda da yüksek benlik ile bağlantı oluşur. Bu parçanız bedensel titreşimin ötesinde bedenin dışında varlığını sürdürür. Bunun çok önemli bir husus olduğu açıktır ama bundan daha fazlası da vardır.

Birçok insan bir dönemde  bulunmuş olduğuna inanmaktadır ve şimdi işi kişiselleştirip bundan söz etmek istiyorum. umuma_ dönemi binlerce yıl boyunca sürdü. Aranızdan yaklaşık 30 milyon kişi bu sistemin içinden geçti (Lemurya da, bir kere yaşadı). 2012 yılında başlamış olan bu değişimde sözü edilen bu Lemuryalıların hepsi dünyada yaşamaktadır. Bunların birçoğu değişime uyanmaktadır çünkü çekirdek bilgi bu insanların içinde uyanmaya başlamıştır.

Bu uyanış sırasında “Ben bundan önce hiç dünyada bulundum mu?” veya “Benim hissettiğim şey nedir?” veya “Bir cevap verilmesini veya bulunmasını zorlayan bazı şeyler hissediyor olmama rağmen neden sorunun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum?” gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Bu insanlar ne olduğunu tam anlayamadan etrafta dolaşıp daha fazlasının olduğunu söylemektedirler. İşte yaşlı ruh olduklarını anlamaya başlayanlar bu insanlardır.

Yaşlı ruh olduğunuzu anlamaya başladığına, başka bir şeye inanmak zorunluluğu ortaya çıkar ve bu da ruhun sürekli olarak gidip geldiğidir (ölüp yeniden bedenlendiğidir). Siz bu dünyada kaç kez yaşadınız? Bu mesajın başlığını “Tekemmül” olarak belirliyorum. Bu celsede yapmakta olduğunuz bu yolculuk hakkında konuşmak istiyorum.Birçok insan bu yolcuğa reenkarnasyon adını veriyor ama biz her bir yolculuğu `ifade’ olarak nitelendiriyoruz. Bundan kastımız ruhun her geri gelişinde farklı bir `ifadeye’ büründüğü, farklı bir bedenle yani farklı bir araçla yoluna devam ettiğidir. Her yaşam aynı ruhun farklı bir `ifadesi’ olmaktadır. Reenkarnasyon kelimesi ise tam bir yeniden başlama, yeni bir başlangıç anlamını ima etmektedir ama biz durumu böyle görmüyoruz.

Belki bu bağlamda size üzerinde düşünebileceğiniz bir şey söyleyebilirim. Pleidesliler  reenkarne mi oluyorlardı? Kesinlikle! Onların  birçok `ifadesi’ vardı. Bununla birlikte, reenkarnasyon kelimesini abidesi  ile ilgili olarak kullanmıyor olmamızın sebebi var. Pleidesliler yeniden geri geldiklerinde geçmişte kim olduklarını bilecek kadar gelişmiş varlıklardı.  Pleidesliler yeni bir `ifade’ ile geri gelip daha bir çocuk olarak uyanışa geçtikten kısa bir süre sonra bir önceki yaşamlarını gayet iyi hatırlarlardı çünkü onların DNA’sı %90 düzeyindeki verimlilikle çalışmaktadır. Siz insanlarda ise verimlilik yaklaşık %35 düzeyindedir.

İnsanın gelişim süreci esas olarak bilincin gelişimi olmaktadır. Kendinizi bundan binlerce yıl sonra gelişmiş bir ruh olarak hayal edin. o zaman çocukların dünyaya geldikten kısa bir süre sonra daha önce kim olduklarını, anne ve babanın kim olduğunu ve neler öğrenmiş olduklarını hatırlamaları en doğal durum olacaktır. Bu durumda ölüm nosyonu farklılaşacaktır çünkü o zaman son nefesinizi verme aşamasına geldiğinizde yakınlarınızın gözlerine bakıp onları yeniden göreceğinizi bileceksiniz.

Bir Pleideslinin ölümü ile yeniden bedenlenmesi arasında yaklaşık bir aylık süre vardır.

Yeniden doğan çocuklar hatırlamaya başladıklarında bir önceki yaşamda sevdiklerini bulup yeniden geri geldiklerini haber vermektedirler. Böylece aileler hep devam etmektedir. Sizler için henüz bu durum varit değildir ama prensip aynen varittir. Ölüm tekemmül değil daha ziyade yeni bir ifadenin başlangıcıdır.

İçinde yaşadığınız bu dönemde ölen bir insanın yeniden dünyaya gelip başka bir bedende yaşaması için ne kadar zaman geçtiği öğretildi sizlere? Ölüp perdenin diğer tarafına geçtiğinizde, orada size göre her ne yapılması gerekiyorsa, bu işleri tamamlayıp geri gelmeniz için ne kadar zaman gereklidir? Aslına bakarsanız, perdenin diğer tarafında gerçekte neler yapıldığı ile ilgili hiçbir fikriniz yok.

Ölüm ile bu gezegenden ayrılan kişinin bilinci ne kadar gelişmiş olursa, geri geliş  o kadar kısa olur. Bir yıl veya daha kısa bir süre hakkında ne düşünürsünüz?

Eh, sürenin bu aşamada yaşlı ruhlar için yaklaşık bu kadar olduğunu söyleyebilirim.

Burada bundan önce pek çok kez bulunmuş olduğunuzdan bu kadar emin olmanızın sebebini bilmek ister misiniz? Sebep gidiş geliş arasındaki sürenin çok kısa olmasıdır. Gördüğünüz gibi süreç aslında aynıdır ama sizler hatırlayamıyorsunuz. Bununla birlikte, bundan sonra artık hatırlamaya başlayacaksınız. Bu konu üzerinde başka bir celsede etraflıca konuşacağız.

Ölümde kısa sürede geri gelişten dolayı ölen insan için acı yoktur ama geride kalan yakınları için vardır. Duymanızı istediğim mesaj şudur: Yaşlı ruhlarda tekemmül hissi ortaya çıkmaktadır çünkü onlar çağı bitirmişlerdir. Uzun süre eski enerjide boğuştuktan sonra nihayet değişim gerçekleşmiştir ve artık yaşlı ruhlar son bir geçiş için hazırlanmaktadırlar. Tam tekemmül hissi kendisini belli etmektedir. Yaşlı ruhların çoğunluğu, özellikle de Lemuryalılar binlerce yıl boyunca gündönümünün deviniminin geleceği zamanı beklemişlerdir. Binlerce yıl boyunca yaşlı ruhlar bunun tamamını tek bir yolculuk olarak görmüşlerdir. Şimdi yaşlı ruhların içinde bir şey “Benim işim bitti. Görevi yaptım. Başarılı olduk. Bundan böyle geri gelmeme gerek kalmadı.” demektedir. Bu çok yaygın bir durumdur.

Olayın en önemli tarafı bir çağın sona ermiş, özgür iradenin tamamlanmış ve mezuniyete yol açan tekemmülün gerçekleşmiş olmasıdır. Sizler tüm sınıflarda okudunuz, binlerce yıl boyunca çalıştınız ve öğrendiniz. İşte artık mezuniyet aşamasına geldiniz. Hiç de garanti olmamasına ve ancak 2012 öncesinde son birkaç yıl içinde dümeni çevirebilmiş olmanıza rağmen sonunda değişim gerçekleşti.

Burada bulunan orta yaşın üstündeki kişiler geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir dünya savaşının çok yakın olduğuna ve dünyanın yok olacağına inandıklarını gayet iyi hatırlarlar. Birçok peygamber ve kâhin Üçüncü Dünya Savaşım öngördü ve hatta kutsal kitapta olayın ayrıntıları bile yazılıdır. Orada Mahşerden (Armageddon) ve bununla birlikte dünyada insanların büyük çoğunluğunun öleceğinden söz edilmektedir. Ancak, tam da bu zamanda üstatlar da dünyaya geri geleceklerdi.

Durum aslında oldukça karışık ama dünyanın sonunun geleceği açıktı. Başka insanlar da aşağı yukarı aynı şeyleri söylemişlerdi. Onlar Alana bakıyor ve potansiyellere göre insanlığın başaramayacağını söylüyorlardı. Bazıları 2000 yılından, başkaları ve özelliklede kadim insanlar 2012 yılındaki gündönümünün deviniminden söz ediyorlardı. 12 yıllık bir fark olmakla birlikte sonuç olarak insanlığın sonundan söz ediliyordu. Binlerce yıllık bir döngünün sonuydu. Yaşlı ruhlar bunu biliyorlardı.

Sizler dünyaya gelmeden önce perdenin diğer tarafından inanılmaz karmaşık bir süreç içinde ailenizi seçtiniz ve size plan anlatıldı (bu konuyu çok iyi biliyorum çünkü ben de oradaydım ve sürecin parçasıydım). Tanrı’nın tüm bilgeliği ile bir savaş gezegeninde yaşamak için doğmak üzere olduğunuz, bu gezegenin aynı şeyleri sürekli olarak tekrarlamasına rağmen hep farklı sonuçlar beklemeye devam ettiği ve ailenizle birlikte yok olma ihtimalinin hiç de küçük olmadığı size açıklandı. Bu meyanda işlerin gerçek anlamda kötüleşeceği ve hatta binlerce atom bombasının patlamasıyla birlikte atmosfer tutuşacağı için galaksinin bile durumdan haberdar olacağı size anlatıldı.

Tüm bu açıklamalardan sonra sizin cevabınız “Bunlar hiçbiri henüz olmadı ve ayrıca Alanda potansiyel olarak harika şeyler görünüyor.” şeklinde oldu. Neden böyle düşündünüz? Benim bu soruya cevabım Pleidesli olarak bu olayların benzerlerini başka gezegenlerde yaşamış ve olayların son anda farklı bir yöne gittiğini görmüş olduğunuzdur. Sizler bundan önce en az iki gezegende soykırımı yaşamıştınız.

Olabilecek en kötü şeyleri yaşamış ve hepsi ile bir şekilde başa çıkabilmiştiniz.

O dönemlerde de olaylann iyi sonuçlanma ihtimalinin düşük olmasına rağmen yinede geri dönmeyi seçmiştiniz. Başından sonuna kadar işin içinde olmuştunuz ve daha sonra gelişim başlamıştı. Ondan sonraki dönemde o gezegenlerde savaş ortadan kalkmıştı, bilinç gelişmeye başladığı için tüm varlıklar karşılıklı saygı çerçevesinde yaşamlarını devam ettirmişlerdi. İşte bu yüzden bu kez de geri gelmeyi seçtiniz.

Dünyanın çeşitli ifadelerle yaşamış olduğunuz tek gezegen olmadığını biliyordunuz.Şimdi değişimin başlamasından sonra burada bulunuyorsunuz ama işiniz henüz bitmedi. Çağın sonuna gelinmiş olduğu izlenimi ile birlikte çok büyük bir ağırlığın omuzlarınızdan kalkmakta olduğunu hissediyorsunuz. Bu ağırlık yeniden dünyaya gelme zorunluluğudur. Size haklı olduğunuzu söyleyebilirim çünkü yaşlı ruhlar olarak bir sonraki sefer uyanmaya başladığınızda pek çok şeyi hatırlayacaksınız. Ayrıntıları, akrabalarınızın kim olduğu gibi şeyleri henüz hatırlayamayacaksınız ama yeni enerjinin hakim olduğu yeni bir dünyaya uyanacaksınız ve yeni enerji şamanlık ile ilgili her şeyi destekleyecektir.

Geçmişte yapıp da başarılı olmadığınız her şey sezgi olarak gelecektir. Yeniden doğduktan sonra geçmişte yaptığınız hataların hiçbirini yapmamak hakkında ne düşünüyorsunuz? Durum işte tam da böyle olacaktır. Sizler geri geliyorsunuz çünkü başlatacağınız yeni bir çağ var. Şefkat düzeni üstadlık düzeninin kapısını açar ve sizler Oraya varacaksınız. O noktada insanın gelişimi size hayal gücünüzü çok aşan başka bir yere götürecek.

Sizler çok gençsiniz. Bir milyondan daha uzun süreden beri aynı yıldız sistemindeki birkaç gezegende yerleşik olan uygarlıklarda birlikte yaşayıp çalışan insanlarla tanışmak ister misiniz? Arada büyük farklar olacağını düşünüyor musunuz? Bu uygarlıklar o kadar uzun süreden beri savaş görmediler ki, artık savaş onlar için gerçek olma vasfını bile kaybetti. Orada savaş zamanı barbarlık yıllarına ait olarak görülür. Bu insanlar o dönemlerde hayvanlar gibi yaşadıklarını, bugün ise artık üstat olduklarını söylemektedirler.

Sözünü ettiğimiz değişim eski döngünün sonudur. Hepiniz üstadlık yoluna çıkmış olarak geri geleceksiniz, taze ve yeni olacaksınız ve işler yoluna girecektir. Sizlere ihtiyacımız var. Perdenin diğer tarafına geçtiğinizde, gezegenin çalışması ile ilgili olarak varlığına inanmakta büyük zorluk çekeceğiniz bir süreç, bir sistem, bir bilinç ile karşılaşacaksınız. Hepiniz yeniden buraya geleceksiniz çünkü partiyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

Binlerce yıldan beri gösterdiğiniz çabalar ve baş etmek zorunda kaldığınız sıkıntılardan sonra bu durum tekemmülü ifade etmektedir. Şu anda benim sesimi dinleyen her bir yaşlı ruha, ışık işçisine söylemek istediklerim bunlardır. Sizler işleri eski yöntemlerle yapma zamanının sona ermiş olduğunu hissediyorsunuz. Sizin kim olduğunuzu bir türlü göremeyen eski uygarlıkla işiniz bitti. Savaştan bir türlü vazgeçemeyen ve daha fazlasını isteyen uygarlıkla aranıza duvar çekmek istiyorsunuz.

Yeni bir uygarlık başlatacaksınız ve bu uygarlık daha anlamlı olma yolunda gelişecektir. İleride bir gün bugün uğraşmakta olduğunuz tüm sorunlara ve sıkıntılara bakacak ve güleceksiniz. Dünyada gerçekleştirilen kirlilik veya doğanın ırzına tasallut ile ilgili olarak ne yapacaksınız? Birkaç nesil sonra bu sorunun size anlamsız geleceğini garanti edebilirim çünkü gelişmiş bilince sahip olan insanlar doğayı tahrip etmeyi veya dünyayı kirletmeyi veya diğer insanları öldürmeyi akıllarından bile geçiremeyeceklerdir.

İleriki dönemlerde enerji üretmek için kaynak harcamaya gerek olmayacaktır. O zaman kirlilik yaratmayan başka yöntemler kullanılacaktır. Isı haricinde hiçbir şey için toprağı kazman gerek olmayacaktır ama eğer yeteri kadar derin kazarsanız istediğiniz kadar ısı elde edebilirsiniz. Bu ısı ile buhar elde edebilir, yapacağınız makineler sayesinde buhardan enerji  üretebilir veya tuzlu suyu arıtarak taze su elde edebilirsiniz. Gaia bu çabalarınızı temiz hava, daha temiz okyanuslar ve daha fazla oksijen ile ödüllendirecektir. Yeniden geri geldiğinizde sahip olacağınız bilinç ile birlikte bu anlattıklarım gerçek olacaktır.

Ruhunuz ile, ruhun amacı ile, nereye doğru gittiği ile ve ne yaptığı ile ilgili olarak farklı bir düşünce tarzından söz ediyorum. Bu işlerin bu raddeye gelmesi için çok uzun zaman beklemek zorunda kaldınız. Bu konu hakkında ne zaman konuşsam, değişimin daha henüz başlamış ve çok yeni olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Değişim bağlamında el alındığında, sizler daha henüz bebeklik çağındasınız.

Aslına bakarsanız, değişimi gören ve kabul eden insan sayısı çok azdır. Zaman geçtikçe ve bizim öngördüğümüz iklim değişiklikleri ortaya çıktıkça kehanetlerin bazıları gerçekleşmeye başlayacaktır. Dürüstlük kendisini daha fazla göstermeye ve eskiden beri var olmakla beraber saklı kaldığı için ortaya çıkmamış olan şeyler açığa çıkmaya başlayacaktır.

Nereye doğru gittiğinizi bilmenizi istiyorum. Yüksek mevkilerdeki muteber insanların mevki ve durumlarına uygun olmayan eylem ve davranışlarından dolayı sorumluluk üstlenmek zorunda kalmalarını izlemenizi istiyorum. Hem insanların, hem kurumların dürüstlük eksikliği nedeniyle tökezleyip düştüklerine şahit olacaksınız. Karanlıkta saklandıkları için görülmeyen şeylerin ışık altında açığa çıktığını göreceksiniz. Buna bir örnek olarak çocukların se*s amaçlı olarak köleleştirilmeleri sorununu gösterebilirim.

Dünyada bundan daha şeytani, daha düşük enerjili bir şey olabilir mi? Bu gibi olayların açığa çıkarılmasını ve temizlik yapılmasını izleyebileceksiniz. Bu olayları görmeye başladığınızda, bugünü hatırlamanızı istiyorum. Bu işler potansiyel olarak Alanda yerini almıştır ve bu potansiyeller karanlığa uzanıp yanlışları düzeltmeye çalışman korkmayan daha yüksek bilinç sahibi bir insanlığı yansıtmaktadır. Değişim başlayalı sadece birkaç yıl oldu ama daha şimdiden bu olayları, kenarından, köşesinden de olsa, görmeye başladınız. Bunları size anlatıyorum çünkü sizlerin de bu olaylara katkı yaptığın bilmenizi istiyorum.

Bugünün ana mesajı tekemmüldür. Hepiniz, tüm insanlar bir gün ölmek zorundadır. Aranızdan kaç kişi ölümün aslında sadece bir `ifadeden” başka bir `ifadeye” geçişten ibaret olduğunu bilerek ölümü kutlama cesaretine sahiptir? Eğer bunu yapabilecek durumda olsaydınız, ölmeden önce etrafınızda olanlara bakıp yeniden geleceğinizi söylerdiniz.

Ruh bölünmesi ve ruh seyahati mucizesinden de söz etmiştik. Eğer bu konuyu dinlemediyseniz veya okumadıysanız, mutlaka dönüp okumalı veya dinlemelisiniz. Ruhunuz bölündüğünde bazı parçalan onlar ölünceye kadar dünyada sevdiklerinizle birlikte kalır. Bu insanlar isterlerse bu sürede sizi koklayabilir veya duyabilir veya hissedebilirler. Bu karmaşık olmakla beraber güzel ve hayırlı bir sistemdir ama inanan insan sayısı pek fazla değildir. inanmayan insanların bu tecrübeyi yaşamaları söz konusu değildir. Dolayısıyla, olay özgür iradeye bağlıdır. Eğer inanır ve idrak ederseniz, iş gerçekleşmeye başlar ve yalnız olduğunuzu düşünmenize rağmen her zaman sizinle birlikte olan, sizi seven, sizi rahatlatan Tanrı’nın kollarında huzuru bulabilirsiniz.

Dünya bundan milyonlarca yıl sonra işini ve süresini tamamladığında sizler artık burada olmayacaksınız çünkü herhangi bir sorunla karşılaşmadan ve uzay gemisine ihtiyaç duymadan gezegenden ayrılmanın yolunu bulmuş olacaksınız. Mesajımız budur. Hayırsever Tanrı’nın varlığı, insanların her `ifadelerinde’ muhteşem oldukları, galaksinin sizleri tanıdığı, galakside size tıpatıp benzeyen ve milyonlarca yıl daha yaşlı olmakla birlikte bilinç olarak sizinle bağlantılı olan insanların varlığı daha açık ve anlaşılır şekilde anlatılabilir mi? Onlar sizinle iftihar ediyorlar, sizi alkışlıyorlar ve ne kadar hızlı Öğrendiğinizi görerek seviniyorlar.

Karanlık kavgadan ve mücadeleden kolayca vazgeçmeyeceği için pek uzun olmayan bir süre sonra bu anlattıklarımın doğruluğu konusunda şüpheye düşecek duruma gelebilirsiniz ama karanlık kazanamayacaktır. Sizler iblisler veya  kötü niyetli uzaylılar veya şer güçlerle değil, karanlık bilinci olan ve dünyayı karanlıkta tutmaya kararlı olan insanlarla savaşıyorsunuz. İşler geçmişte bu insanlar için iyi gidiyordu ve onlar şu aşamada hala değişimin ne yöne gittiğini tam olarak anlayabilmiş değiller.

Bazı bilinçler kendilerine bakıp kim ve ne olduklarını anlayamazlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, budala olan biri budala olduğunu bilmez ve karanlıkta olan ve karanlığı barbarlığa uygun şekilde devam ettirmek isteyen insanlar bunu yaptıklarının farkında değillerdir. Bu dönemde hiç olmadığı kadar çok ışık geldiği için bu insanlar mağlup edileceklerdir. Yeni enerjiye uyanan ve belirli yetenekleri olduğunu fark eden daha fazla çocuk doğmaktadır.

İki gün süreyle bir odada oturup binlerce yıllık geçmişe uzanan eklektik (geniş kapsamlı, geniş bir yelpazeye yayılan) konular, semboller, kelimeler ve fikirler üzerinde çalışma yapan bir yaşlı ruh grubu yeniden bunlara uyanmaya başlamıştır.

Bazıları buradan ayrılırken bunları hatırladıklarını söyleyeceklerdir. Sizler var olan çoklu akaşları yüzünden çok daha gelişmiş olan bu yeni öğretim çemberlerini temel alacaksınız. Bu olacaktır. Alana baktığımızda oluştuğunu gördüğümüz şeyler var.

Sizleri bunları hissetmeye ve asla yalnız olmadığınızı bilmeye davet ediyoruz.

Ve öyledir.

Ses kaydından çözümleme ve çeviri: Necati TARIMAN

DEVAMI….

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
0
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
3
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı